"중급반/Meza kurso"

 Login  Join

:: '에스페란토 입문' 문장(1,445개)최종분석-1
LEE Jungkee  (Homepage) 2013-02-04 05:46:59, Hit : 268, Rec. : 31

+p15_amiko arobo bona bela celo cent ĉar ĉarma domo dormas estas eterna floro fama gaja giganta
+p15_ĝoja vizaĝo homo hejmo ĥaoso ĥoruso iras libro juvelo homoj ĵurnalo ĵus koreo kiam
+p15_loko longa mono morgaŭ nomo anoncas oro labori parolas plano gloro roko saluto sankta
+p15_ŝoko ŝatas tago nokto unu urbo ŭato laŭ vokas volas zorgas rozo
+p15_Monato Januaro Februaro Marto Aprilo Majo Junio Julio Aŭgusto Septembro Oktobro Novembro Decembro
+p16_Klare Elegante Vetero pluvo neĝo tondro fulmo prujno hajlo glacio frosto klimato
+p17_ĥemio eĥo. Laŭ Ludoviko Zamenhof bongustas freŝa ĉeĥa manĝaĵo kun spicoj.
p17_Esperanto estas facila kaj interesa.
p17_La rozo estas bela floro.
+p18_Abato Bruna Ĉefo Dormi Horo Fenestro Karto Nokto Tago Trinki Vino Vagi Zumi
+p19_mi vi li ŝi ĝi si ni vi ili si oni Vorto Studo lundo mardo merkredo ĵaŭdo vendredo sabato dimanĉo
+p20_Si Oni vi vi ili si -a -n
p20_Mi estas diligenta studento.
p20_Ni estas koreaj Esperantistoj.
p20_Vi estas tre saĝa.
p20_Vi estas bona kuracisto.
p21_Li skribos leteron al vi en Esperanto.
p21_Vi estas diligentaj.
p21_Vi estas bonaj kuracistoj.
p21_Li estas bona knabo.
$p21_Ŝi estas saĝa knabino.
$p21_Ĝi estas granda kaj bela domo.
p22_Ili estas bonaj homoj.
p22_Li havas sian domon.
p22_Ŝi amas siajn edzon kaj filon.
p22_Ili havas siajn librojn.
p22_Oni parolas en Esperanto.
p23_La hundo estas fidela besto.
p23_Li estas bona instruisto.
$p23_Ŝi havas grandan domon.
p23_La rozo estas bela floro.
p24_Li estas bona knabo.
p24_Ĉu li estas bona knabo? Jes Ne
p25_Jes, li estas bona knabo.
p25_Ne, li ne estas bona knabo. ne
$p25_Li parolas boen en Esperanto.
$p25_Ĉu li parolas bone en Esperanto?
p25_Jes, li parolas bone en Esperanto.
p25_Ne, li ne parolas bone en Esperanto.
+p26_knabo bela blanka saĝa pomo kato fraŭlino frukto granda amiko rozo facila
+p26_kapo vizaĝo frunto brvo okulo nazo vango buŝo lipo
p26_Ĉu la knabo estas saĝa?
p26_Jes, la knabo estas saĝa.
p26_Ne, la knabo ne estas saĝa.
p26_Ĉu la fraŭlino estas bona amikino?
p26_Jes, la fraŭlino estas bona amikino.
p26_Ne, la fraŭlino ne estas bona amikino.
p26_Ĉu la pomo estas granda frukto?
p27_Jes, la pomo estas granda frukto.
p27_Ne, la pomo ne estas granda frukto.
p27_Ĉu la rozo estas blanka?
p27_Jes, la rozo estas blanka.
p27_Ne, la rozo ne estas blanka.
p27_Ĉu la kato estas granda?
p27_Jes, la kato estas granda.
p27_Ne, la kato ne estas granda.
+p27_dento lango gorĝo barbo orelo kolo ŝultro mano dorso mamo brusto brako fingro ungo ventro stomako talio ripo genuo kruro piedo
p28_Ĉu Esperanto estas facila?
p28_Jes, Esperanto estas facila.
p28_Ne, Esperanto ne estas facila.
+p28_Kie estas la libro?
+p28_La bovo estas diligenta.
+p28_la suno, la ĉielo, la tero
+p28_Li estas la Zamenhof de Koreio.
+p28_Vi estas la unua en nia klaso.
+p28_Li estas la plej rapida el la sportistoj. da ĉiuj ambaŭ kies ties
+p28_Jes Ne Kio Kiu Kia Kies
p29_Kio estas Esperantismo?
p29_Kiu lernas korean lingvon?
p29_Kia estas Seulo?
p29_Kies domo estas bela?
p29_Kies libro estas interesa?
p30_Kie vi loĝas?
p30_Kiam vi laboras?
p30_Kiom ĝi kostas?
p30_Kiom da libroj vi havas?
p30_Kial vi lernas Esperanton?
p30_Kial li vizitis min?
p30_Kiel vi fartas?
+p31_-o -i -as -is -os -us -u
+p32_unu du tri kvar kvin ses sep ok naŭ dek cent mil nulo miliono miliardo biliono
+p32_-a kaj sed aŭ nek ke kvankam se he hola haloo bis fi ve
+p33_-as
p33_Mi lernas internacian lingvon.
p33_Li estas honesta komercisto.
p33_La domo estas tre bela.
p34_Ĉu vi iras al la lernejo nun?
p34_Ĉu vi amas vian malamikon?
+p34_-is -os
34_Mi laboris en la laborejo hieraŭ.
$p34_Ĉu vi manĝis multe en la manĝejo?
34_Kiam vi vizitis Francion?
34_Ŝi lernos ĉinan lingvon baldaŭ.
$p34_Ĉu vi vizitos Japanion?
34_Mia filo venos morgaŭ.
+p35_-u ni -u -u
p35_Mi iru al la kursejo.
p35_Ni manĝu bonguste.
p35_Ni ekiru.
p35_Ni kantu kune.
p35_Li laboru.
p35_Vi venu morgaŭ matene.
p35_Vi ne plu memoru la aferon.
p36_Bonvole, dormu trankvile. (Bonvole, dormi trankvile)
+p36_-as -is -os -us -u Mi amas vin. Vi amas min. Li amos ŝin. Li amus min. Vi amu ilin.
p36_Estas tre ĝoje, ke mi renkontis vin.
p36_La fakto, ke li estas sincera, estas vera.
$p36_Mi ĝojas pro tio, ke vi fartas bone.
p36_Ĉu vi pensas, ke Esperanto estas utila?
p36_La patrino deziras, ke gefiloj studu diligente.
+p37_kio kiu kiu kia kies kie kiel kial kiam kioma Kio
$p38_Kio vi estas? Kio estas vi?
p38_Mi estas instruisto.
p38_Mi estas oficisto.
#p38_Kio estas ĝi?
#p38_Ĝi estas pomo.
&p38_Kion vi lernas?
&p38_Mi lernas Esperanton.
+p38_Kiu
p38_Kiu li estas? Kiu estas li?
&p38_Li estas Lazaro Ludoviko Zamenhof.
#p38_Kiu estas la rozo?
#p38_Ĝi estas la rozo.
&p38_Kiun vi renkntis?
&p38_Mi renkontis mian amikon.
p38_Kio estas la tulipo?
p38_La tulipo estas floro.
p38_Kiu estas la tulipo?
p38_Ĝi estas la tulipo.
+p39_Kiu -o Kiu Kiu
p39_Kiu sinjoro laboras diligente?
p39_La alta sinjoro laboras diligente.
#p39_Kiu floro plaĉas al vi?
#p39_La rozo plaĉas al mi.
&p39_Kiun floron vi ŝatas?
&p39_Mi ŝatas rozon.
p39_Kiu besto kuras rapide?
p39_La hundo kuras rapide.
+p40_Kia kia
p40_Kia estas la flegistino?
p40_La flegistino estas afabla.
p40_Kia urbo estas Seulo?
p40_Seulo estas bela kaj granda urbo.
p40_Kia libro ĝi estas?
$p40_Ĝi estas lernolibro. Lerno-libro
p40_Kian koloron ĝi havas?
p40_Ĝi estas ruĝa. Ĝi havas ruĝan koloron.
+p41_Kies Kies -n -j a de
p41_Kies libro ĝi estas?
p41_Ĝi estas mia libro.
$p41_Ĝi estas libro de mia patro.
p41_Kies libron vi havas?
p41_Mi havas lian libron.
p41_Mi havas libron de la amiko.
p41_Kies domo estas bela?
p41_Lia domo estas bela.
p41_Domo de lia patro estas bela.
+p42_Kie Kie -n -n hejme
p42_Kie vi loĝas?
p42_Mi loĝas ekster Seulo.
p42_Kie situas Koreio?
p42_Koreio situas en Azio.
p42_Kie estas Esperanto-Kulturcentro?
p42_Esperanto-Kulturcentro sidas en la centro de Seulo.
p42_Kien vi iras?
p42_Mi iras hejmen.
+p43_Kial Kial
p43_Kial vi lernas Esperanton?
p43_Mi lernas Esperanton, ĉar ĝi estas facila kaj utila.
$p43_Mi lernas Esperanton por lingva egaleco de homaro.
p43_Kial doktoro Zamenhof kreis Esperanton?
p43_Doktoro Zamenhof kreis Esperanton por mondpaco.
#p43_Kial vi vizitis Koreion?
#p43_Mi vizitis Koreion por renkonti malnovajn amikojn.
#p43_Kial vi telefonis al mi hieraŭ?
#p43_Mi telefonis al vi hieraŭ por redoni la libron.
p43_Kial vi verkis la libron?
p43_Mi verkis la libron, por ke vi lernu Esperanton facile.
+p44_Kiel Kiel Kiel Kia
p44_Kiel vi fartis?
p44_Mi fartis bone kun miaj familianoj.
$p44_Kiel li veturis al Ĉinio?
$p44_Li veturis al Ĉinio per aviadilo.
&p44_Kiel vi solvis la problemon?
&p44_Mi solvis la problemon saĝe. kun saĝo.
p44_Kiel afabla ŝi estas!
p44_Kia malsaĝulo li estas!
+p45_Kiam Kiam Kiom Kiom
p45_Kiam vi lernas Esperanton?
p45_Mi lernas Esperanton vespere. (en vespero)
p45_Kiam vi eklernis Esperanton?
p45_Mi eklernis Esperanton antaŭ du jaroj.
p45_Kiam vi forlasos Koreion?
p45_Mi forlasos Koreion post unu jaro.
p45_Kiom da Esperantistoj estas en la ĉambro?
p45_Dek homoj estas en la ĉambro.
p46_Kiom da tagoj vi restos en Koreio?
p46_Mi restos dum tri tagoj en Koreio.
p46_Kiom da familianoj vi havas?
p46_Mi havas kvin familianojn.
p46_Kiom da mono vi havas?
p46_Mi havas kvinmil ŭonojn.
p46_Kiom da akvo estas en la akvujo?
p46_Multe da akvo estas en la akvujo.
+p46_da mono akvo
+p47_-i
$p47_Paroli estas facile, sed fari estas malfacile.
p48_Ĉu vi volas viziti malnovajn urbojn?
p48_povas devas ŝatas
$p48_Mia hobio estas kolekti la poŝmarkojn.
p48_Estas la horo ekiri al mia domo.
p48_La libro estas malfacila por legi.
p48_Mi laboras por gajni monon.
+p49_unu du tri kvar kvin ses sep ok naŭ dek cent mil nulo miliono miliardo biliono
+p50_dek ses
+p50_dudek kvin
+p50_tricent sepdek kvin
+p50_mil okcent dudek unu
+p50_naŭmil kvincent dudek sep
+p50_dudek kvin mil kvarcent kvindek ses
+p50_kvar milionoj tricent ses mil sepcent okdek
+p50_dudek tri milionoj kvarcent kvindek ses mil sepcent okdek ses
+p50_sepcent sesdek naŭ milionoj tricent sepdek du mil cent dudek tri
+p50_nulo punkto komo du tri kvar
+p50_kvindek du punkto du sep ok
+p50_unua tria dektria tria linio tridek unua paĝo
#p50_Ĉu li estas la tria knabo?
+p50_Ĉu li estas via dua filo?
p51_La unuaj libroj de Esperanto estas legindaj.
+p51_unue trie dekkvine nulo miliono miliardo biliono
p51_Unue, ni devas labori diligente.
p51_Milionoj da homoj amasiĝis en la placo.
p51_Sen saĝo oni estas nulo.
+p52_kaj plus minus oble dividite per -a la -j
p52_Du kaj (plus) tri estas (faras) kvin.
p52_Dek minus kvin estas (faras) kvin.
p52_Okoble tri estas (faras) dedek kvar.
p52_Dudek dividite per tri estas (faras) ses kaj restas du.
p52_Kioma horo estas?
p52_Estas la tria horo kaj dudek minutoj.
p53_Estas la sepa horo kaj unu minuto.
p53_Estas la kvina horo kaj duono.
p53_Estas dek minutoj antaŭ la sepa horo.
+p53_unu duono unu triono tri kvaronoj -on
+p53_Horo estas oro!
+p53_alsolute rara havaĵo, ne aĉetebla, nek ŝpari nek stoki,
+p53_ne multobligi, foriĝas daŭre, neniam revena, valora kapitalo.
+p54_Zamenhofa tabelo ki- ti- i- ĉ- neni- -o -u -a -es -e -el -al -am -om
+p55_ki- ti- i- ĉ- neni- -o -u -a -es -e -el -al -am -om
+p55_kio kiu kia kies kie kiel kial kiam kiom tio tiu tia ties tie tiel tial tiam tiom io iu ia ies ie iel ial iam iom
+p55_ĉio ĉiu ĉia ĉies ĉie ĉiel ĉial ĉiam ĉiom nenio neniu nenia nenies nenie neniel neniam neniom
+p55_-o -u -u -a -es -e -el -al -am -om -o
p55_Kio vi estas?
p55_Kio estas via profesio?
p55_Kio estas homaranismo?
$p56_Tio estas la domo de mia amiko.
p56_Io estas en la tirkesto.
p56_Ĉio estas en via koro.
p56_Nenio estas en la monujo.
+p56_-u
p56_Kiu vi estas?
p56_Kio estas via nomo?
p56_Tiu estas sinjoro Kim.
p56_Iu vokis min sur la strato.
p56_Mi disdonis la libron al ĉiu.
p56_Ĉiuj diras, ke Esperanto estas internacia lingvo.
p56_Neniu estas en la ĉambro.
+p57_-a -u -o
p57_Kia estas la fraŭlino el viaj klasanoj?
p57_Tia koloro ne plaĉas al mi.
p57_Ŝi ĵetis iajn vortojn al mi.
p57_Ĉia dono estas bono.
p57_Nenia ideo aperis en mia kapo.
p57_Kiu lando estas vizitinda?
p57_Tiu floro floras en la kamparo.
p57_Iu knabo perdis la vojon.
p58_Ĉiu persono havas propran karakteron.
p58_Neniu laboristo estas en la laborejo.
p58_-es -e -n a de
p58_Kies libro ĝi estas?
p58_Ties koloro estas blanka.
p58_Ies voĉon mi aŭdis.
p58_Ĉies lingvo estas Esperanto.
$p58_Nenies okuloj favoris al li.
p58_Kie viaj gepatroj loĝas?
p59_Kien vi volas iri?
p59_Tie estas mia preĝejo.
p59_Ie loĝas mia malnova amiko.
p59_Ĉie troviĝas bonaj homoj en la mondo.
p59_Nenie mi vidis tiel honestan personon.
+p59_-el
#p59_Kiel vi pensas pri la problemo?
&p59_Kiel mi povas iri al Pekino?
p59_Ankaŭ mi pensas tiel.
p59_Iel ŝi solvos sian hejmtaskon.
p59_Ĉiel li helpis al mi.
p59_Vi neniel venkos lin.
+p60_-al -am
p60_Kial vi lernas la lingvon?
p60_Tial mi ridegis gaje.
p60_Ial li ne venis hodiaŭ.
p60_Tio estas ĉial bona.
p60_Nenial li koleras.
p60_Kiam vi eklernis Esperanton?
p60_Tiam li ne estis en la domo.
p60_Iam vi povos rerenkonti lin.
p60_Ĉiam ŝi pensas pri vi.
p61_Neniam mi atendos ŝin.
+p61_-om
p61_Kiom da landoj vi vojaĝis?
p61_Tiom da libroj ankaŭ mi havas.
p61_Donu iom da sukero.
p61_Neniom da akvo estas en la akvujo.
p61_Ĉu vi deziras havi ĉiom?
p61_ĉi tio  ĉi tiu  ĉi tia  ĉi ite  ĉi tial  ĉi tiel tio ĉi tiu ĉi ita ĉi ite ĉi tial ĉi itel ĉi
p62_ĉi ties ĉi tiam ĉi tiom ties ĉi tiam ĉi tiom ĉi tio ĝi tio ĝi da da Ĉiu Ĉiuj Ĉiu Ĉiuj
p62_Kiom da Esperantistoj estas en Japanio?
p62_Multaj Esperantistoj estas en Japanio.
p62_Kiom da mono vi havas?
p62_Mi havas kvinmil usonajn dolarojn.
p62_Ĉiu havas sian propran guston.
p62_Mi vokis ĉiun el ili aparte.
p62_Ĉiuj rapide kuris, ĉiu revenis al sia hejmo.
p63_Se mi estus riĉa, mi aĉetus la aŭton.
p63_Se mi estus sana, mi povus vivi longe.
p63_Se mi havus flugilojn, mi flugus al vi.
p64_Se mi estus dio, mi povus fari tion.
p64_Ĉu vi volus trinki kafon?
p64_Ĉu vi povus porti ĝin al mi?
p64_Se vi lernos Esperanton, mi donos lernolibron al vi.
$p64_Se vi lernus Esperanton lastjare, mi donus lernolibron al vi.
#p65_Ŝi vekiĝis je la sepa horo matene.
&p65_Je kioma horo li venis al la lernejo?
&p65_Li venis al la lernejo je la sepa horo matene.
p65_Li estas alta je du metroj.
p65_Mi prenis je ŝia mano.
p65_Vi havas rajton je tio.
#p65_Li estas vundita je la piedo.
p65_Estas la dua horo kaj dek minutoj.
$p65_Hodiaŭ neĝas.
p65_Pluvas multe.
p65_Estas varme.
p65_Estas trankvile.
p65_Estas agrable.
#p65_Estas necese.
p65_Estas komforte.
#p65_Paroli estas facile.
&p65_Vojaĝi kun Esperanto estas interese.
p65_Estas mirinde, ke li sukcesis.
+p66_tiel kiel
p66_Li studas tiel diligente kiel mi.
p66_La kato kuras tiel rapide kiel la hundo.
p66_Li estas tiel saĝa kiel Zamenhof.
p66_Li estas tiel afabla kiel mia instruisto.
p67_Ŝi estas tiel eleganta kiel mia fratino.
$p67_Li estas tiel bona kiel lia patro.
+p67_pli ol malpli ol
$p67_Ĉu li estas pli saĝa ol mi?
#p67_Esperanto estas pli facila ol angla lingvo.
&p67_En Esperanto li parolas pli flue ol angla lingvo.
p67_Li estas malpli laborema ol ŝi.
p67_Ŝi parolas pri la afero malpli serioze ol mi.
+p68_la plej el en la malplej el en
#p68_Li estas la plej kuraĝa el miaj klasanoj.
&p68_Li estas la plej saĝa el miaj klasanoj.
p68_Ĉi tiu birdo flugas la plej malrapide el la birdoj.
p68_Li estas unu el la plej famaj verkistoj en la mondo.
p68_Mi estas la malplej aktiva el miaj familianoj.
#p68_Ĝi estas la malplej kosta vestaĵo en la vendejo.
#p68_Kies domo estas la malplej larĝa en la vilaĝo?
+p68_en el
&p68_Kiu estas plej alta?
&p68_Kiu estas la plej alta el ili?
&p68_Kiu kuris plej rapide?
+p69_-ant- -int- -ont- -at- -it- -ot- -o -a -e
+p69_lernanto lernanta lernonte sonĝanto sonĝanta sonĝante
+p70_-anto esperanto laboranto kantanto manĝanto drinkanto
+p70_-anta kuiranta lernanta dormanta iranta ploranta leganta
+p70_paŝante skribante parolante farante kurante aŭskultante
+p71_est- -ant- -int- -ont- -at- -it- -ot- est- estas estis estos
+p71_estas ant- estas int- estas ont- estis ant- estis int- estis ont- estos ant- estos int- estos ont-
p71_Mi estas manĝanta la bongustaĵon.
p71_Mi estas laborinta en la laborejo.
p71_Mi estas ironta al la domo de mia amiko.
p72_La kato estis manĝanta la fiŝon.
p72_La kato estis manĝinta la fiŝon.
p72_La kato estis manĝonta la fiŝon.
p72_Mi estos instruanta korean lingvon.
p72_Mi estos instruinta korean lingvon.
p72_Mi estos instruonta korean lingvon.
+p72_estas at- estas it- estas ot- estis at- estis it- estis ot- estos at- estos it- estos ot-
p73_La pordo estas fermata de la knabo.
p73_La pordo estas fermita de la knabo.
p73_La pordo estas fermota de la knabo.
p73_La domo estis konstruata de la laboristoj.
p73_La domo estis konstruita de la laboristoj.
p73_La domo estis konstruota de la laboristoj.
p73_La ĉielo estos kovrata de la nubo.
p73_La ĉielo estos kovrita de la nubo.
p73_La ĉielo estos kovrota de la nubo.
+p73_de
p74_Mi ludas la pianon.
p74_La piano estas donacita de miaj gepatroj.
p75_Mi ludas la pianon, kiu estas donacita de miaj gepatroj.
p75_Mi lernas Esperanton.
#p75_Doktoro Zamenhof kreis Esperanton antaŭ cent jaroj.
&p75_Doktoro Zamenhof kreis Esperanton en la jaro 1887.
#p75_Mi lernas Esperanton, kiun doktoro Zamenhof kreis antaŭ cent jaroj.
&p75_Mi lernas Esperanton, kiun doktoro Zamenhof kreis en la jaro 1887.
+p75_kiun Eesperanto kiu kaj la piano
p75_Mi havas la belan ĝardenon.
p75_La koloro de la ĝardeno estas verda kaj flava.
p76_Mi havas la belan ĝardenon, kies koloro estas verda kaj flava.
+p76_kio kion io ĉio tio ĉi tio nenio
p76_Mi manĝas ion, kio estis bongusta.
p76_Li ne komprenis tion, kion mi diris.
p76_Mi batis mian fraton, kio estas malbona.
p76_Mi batis mian amikon, kiu estas maldiligenta.
p76_La brila, kion mi vidis, estis orero.
+p77_kie kiam kie kiam kiam
p77_Mi vizitis mian hejmlokon.
p77_Mi loĝis en mia hejmloko antaŭ dek jaroj.
p77_Mi vizitis mian hejmlokon, kie mi loĝis antaŭ dek jaroj.
p77_Mi renkontis lin hodiaŭ matene.
p77_Mi promenis en la parko hodiaŭ matene.
p77_Mi renkontis lin hodiaŭ matene, kiam mi promenis en la parko.
+p78_ankaŭ ankoraŭ apenaŭ
p78_Ankaŭ mi estas komencanta Esperantisto.
p78_Ĉu li ankoraŭ laboras en la laborejo?
p78_Mi apenaŭ kaptis la kurantan trajnon.
p79_Mi ekiros, apenaŭ mi finos la laboron.
p79_eĉ for jam jen ĵus mem
p79_Ŝi ne diris eĉ unu vorton antaŭ mi.
p79_Li loĝas kun sia panjo for de la urbo.
p79_Ili forlasis la domon hieraŭ nokte.
p79_Jam estas tempo iri hejmen.
p79_Jen, li malaperis subite.
p79_Jen estas la seĝo por vi.
#p79_Li ĵus foriris kun longa nazo.
&p79_Li ĵus foriris kun sia amikino.
p79_Mi amas ŝin kiel min mem.
p80_nur plej pli plu tuj almenaŭ baldaŭ ĉirkaŭ
p80_Nur du homoj vizitis min hodiaŭ matene.
p80_Ĉu li estas la plej bona el viaj konatoj?
p80_Ŝi estas pli ĉarma ol rozo.
#p80_La soldatoj plu marŝis per rapidaj paŝoj.
&p80_La soldatoj plu marŝis kelkajn paŝojn plu.
p80_Mi tuj rimarkis, ke li estas honesta.
#p80_Li aspektas almenaŭ kvardekjara.
&p80_Li aspektas almenaŭ kvardek jara.
p80_Baldaŭ li venos al mia domo.
p80_Ĉirkaŭ dek samideanoj estas en la ĉambro.
+p81_hieraŭ hodiaŭ maorgaux ja jes ne kvazaŭ tre
p81_Mi renkontis lin hieraŭ en mia laborejo.
p81_Hodiaŭ li estas serioze malsana.
p81_Morgaŭ mi iros al la preĝejo kun miaj gefiloj.
p81_Ŝi estas ja sincera oficistino.
p81_Jes, li ĉiam kaj ĉie diras la veron.
p81_Li ne venis al mi hieraŭ vespere.
p81_Li estas dormanta kvazaŭ mortinto.
p81_Aŭdinte la novaĵon, li tre surpriziĝis.
+p82_tro nun preskaŭ supre -e
p82_Tro da kuiristoj kaĉon difektas.
p82_Li hastas tro urĝe.
p82_Nun li estas tre okupita pro la ofico.
#p82_Preskaŭ ĉiuj homoj venis ĝis la kvina horo.
&p82_Miaj amikoj preskaŭ ĉiam estas kun mi.
&p82_La birdo sidas supre de la arbo.
#p82_La birdo sur la ĉielo rapide flugas suden.
&p82_La birdo sur la ĉielo flugas suden rapide.
p82_La figuro de la fluganta birdo estas vere bela.
p82_Li rakontis al mi sincere amike.
+p83_al anstataŭ antaŭ
p83_Mi iras al mia domo, kiu sidas en la nordo de Seulo.
p83_Mia onklo donis la libron al mi.
p83_Ŝi diligente laboris anstataŭ mi.
#p83_Antaŭ la domo staras arboj.
&p83_Antaŭ la domo staras la arboj.
p84_Li revenis al la domo antaŭ unu horo.
+p84_apud ĉe ĉirkaŭ da de dum
p84_Apud mia domo loĝas mia amika amiko.
p84_Ŝi restas ne ĉe mia domo, sed apud la mia.
p84_La luno rondiras ĉirkaŭ la tero.
p84_Kiom da homoj estas en la ĉambro.
p84_Kiom da mono estas en via monujo?
p84_De kiu vi ricevis la ruĝan floron?
p84_Ĝi estas libro de mia patro.
p84_Li kuris ŝvitante dum du horoj laŭ la rivero.
+p85_ekster el en ĝis je
p85_Li staras ekster la pordo kun pluvo.
#p85_Ŝi estas la plej eleganta el la klasanoj.
&p85_Ŝi estas la plej saĝa el la klasanoj.
p85_La flago pendas el la fenestro.
p85_Ĉu vi loĝas en tiu ĉi urbo kun viaj gepatroj?
p85_Mi laboris ĝis la kvina horo hieraŭ.
p85_Inter du landoj estas etaj insuloj.
p85_Je kioma horo vi vekiĝis?
p85_Mi vekiĝis je la kvina frumatene.
p86_Li estas alta je du metroj.
+p86_kontraŭ krom kun sen laŭ malantaŭ malgraŭ
p86_La domo staras kontraŭ la rivero.
p86_Krom Esperanto, mi povas paroli germanan lingvon.
#p86_Mi volas vivi kun vi feliĉe en bela kamparo.
&p86_Mi volas vivi kun vi feliĉe en bela domo.
p86_Sen libero, ni ne povas vivi.
p86_La akvo fluas laŭ la rivero.
p86_Malantaŭ la domo staras granda roko.
p86_Malgraŭ la problemoj, la afero estis solvita de li.
+p87_per po preter pri por pro sub
p87_Ĉu vi volas vojaĝi tra la mondo per aviadilo?
p87_La patrino disdonis la pomojn po tri al la filoj.
p87_Li pasis preter mi sen saluto.
#p87_Oni temas pri internacia politika situacio.
&p87_Nun temas pri internacia politika situacio.
p87_Mi laboras kun plezuro por mia estonto.
p87_Mi pagis kvinmil ŭonojn por la nova libro.
p87_Ĉu ŝi ploras pro malĝojo aŭ malsano?
p87_Sub la ponto, la ŝipo pasas malrapide.
+p88_super sur tra trans post
p88_La libelo flugas libere super la rivero.
p88_Ĉu la manĝaĵo estas sur la tablo?
p88_Tra la kamparo, ĉevaloj kuras rapide.
p88_Ĉu li loĝas trans la monto?
p88_La birdoj flugis trans la maron.
#p88_Post tri monatoj, mi vojaĝos al Afriko.
&p88_Post unu jaro, mi povos paroli bone en Esperanto.
+p90_mal bona malbona diligenta maldiligenta granda malgranda
p90_Ĉu la knaboj estas bonaj amikoj?
p90_Ĉu ili estas malbonaj najbaroj?
p90_Ĉu li estas diligenta laboristo?
p90_La dormemulo estas maldiligenta.
p90_Via koro povas esti la plej granda en la mondo.
p90_La ĉambro de mia filino estas malgranda.
+p91_bo- patro bopatro filo bofilo frato bofrato ge- amiko geamiko.
p91_Lia patro estas fama artisto.
p91_La bopatro estas la patro de mia edzino.
p91_Mia filo estas verkisto.
p91_Ĉu via bofilo estas inĝeniero?
p91_Kiom da fratoj vi havas?
p91_Li estas mia dua bofrato.
p91_Kiom da amikoj vi havas en la mondo?
p91_Ĉu viaj geamikoj fartas bone?
+p92_patro gepatroj frato gefratoj iri ekiri krii ekkrii
p92_Mia patro estas la unua filo de mia avo.
#p92_Kiel fartas viaj gepatroj?
&p92_Kiel viaj gepatroj fartas?
p92_Kiel loĝas viaj fratoj?
p92_Kiom da gefratoj vi havas?
p92_Ĉu li iris al la lernejo?
p92_Ili ekiris en la frua mateno.
p92_Li kriis laŭte kun ĝojo.
#p92_Ŝi ekkriis pro la neatendita atako.
&p92_Ŝi ekkriis pro neatendita atako.
+p93_brili ekbrili re- veni reveni memori rememori doni redoni
p93_La oro hele brilas.
p93_La stelo ekbrilas sur la ĉielo.
p93_Ĉu li venis de la najbara vilaĝo?
p93_Ĉu via amiko revenis malfrue?
p93_Ĉu vi memoras vian malnovan amikon?
p93_Li rememoris sian belan memoron.
p93_Mia patro donis la monon al mi.
p93_Ĉu vi redonis la libron al ŝi?
+p94_dis- doni disdoni fali disfali kvankam malgraŭ kvankam malgraŭ kvankam malgraŭ tio, ke
p94_Ĉu li donis la libron al vi?
p94_Ŝi disdonis la panon al ili.
p94_La rozoj disfloras en la ĝardeno.
p94_La ŝtoneto falis de la ŝtonego.
p94_La ponto disfalis abrupte.
p94_Kvankam (ŝi estas) riĉa, ŝi vestas sin tre modeste.
p94_Li eliris malgraŭ mia malpermeso.
+p95_eks- prezidanto eksprezidanto moda eksmoda edzo eksedzo mis- kompreni miskompreni
p95_Ĉu li estas la prezidanto de nia klubo?
p95_Li estas la eksprezidanto de nia societo.
p95_Ĉu la vestaĵo estas lasta moda?
p95_Li vestis sin en la eksmoda vestaĵo.
p95_Li estas mia sincera edzo.
p95_Ĉu li estas via eksedzo?
p95_Ĉu vi komprenas miajn vortojn?
p95_Li miskomprenis mian sugeston.
+p96_pra- patro prapatro avo praavo homo prahomo vic- prezidento vicprezidento
p96_Ĉu via patro laboras en Seulo?
p96_Kiel via prapatro loĝis antaŭ cent jaroj?
p96_Kun kiu via avo loĝas en la hejmloko?
p96_Ĉu lia praavo vivas feliĉe?
#p96_Ĉu li estas simpatia homo?
&p96_Ĉu li estas saĝa homo?
p96_Kiel la prahomo faris fajron?
p96_Ĉu li estas kapabla prezidento?
p96_Nia vicprezidento estas tre honesta persono.
+p97_ministro vicministro
p97_Ĉu li estas nova ministro?
p97_Kia estas eksa vicministro?
&p97_La korpo partoj de la birdo
+p97_kapo verto kapsupro krono frunto brovo okulo beko makzelo gorĝo vango brusto ventro flanko ungo kruro piedfingro flugilo vosto lumbo dorso kolo okulo-linio kapflanka linio
+p98_-in- knabo knabino kato katino -ist- instruo instruisto paco pacisto
p98_Ĉu li estas kuraĝa knabo?
p98_La knabino estas mia dua filino.
p98_Ĉu via kato estas aminda?
p98_La katinoj dormas sub la lito.
p98_Biblio estas la instruo de Jesuo.
#p98_Li estas instruisto en elementa lernejo.
&p98_Kiel fartas via instruisto?
p98_La paco estas espero de la homaro.
p99_Oni vokas nin pacistoj.
+p99_-an- familio familiano klubo klubano -ul- juna junulo
p99_Mia familio konsistas el kvin personoj.
p99_Kiom da familianoj vi havas?
p99_Ĉiuj familianoj estas sanaj.
p99_Nia klubo havis kunsidon hieraŭ.
p99_Ĉu ŝi estas la klubano de Zamenhofa klubo?
p99_Ĉu via frato estas pli juna ol mi?
p99_La junulo devas havi ambicion.
p100_Ĉu la malsanulo iris al la malsanulejo?
+p100_-ej- kafo kafejo -il- skribi skribilo tondi tondilo
p100_Hodiaŭ matene mi trinkis kafon.
p100_Ni renkontiĝos je la sesa horo ĉe kafejo.
p100_Mi skribas leteron al miaj amikoj en la mondo per reta poŝto.
p100_La skribilo estas necesa por skribi leteron.
p100_Ŝi tondas ŝiajn longajn harojn.
p100_Ĉu li tondas la branĉojn de la arbo per tondilo?
+p101_-uj- mono monujo -uj -i koreo Koreio ĉino Ĉinio japano Japanio franco Francio germano Germanio -ing- kandelo kandelingo -aĉ- vesto vestaĉo
p100_Ĉu li havas sufiĉe da mono?
p100_Mia monujo estas malnova.
p100_Ĉu la kandelo estas en la tirkesto?
p100_Li metas la kandelon sur la kandelingon.
p100_Ŝia vesto estas eleganta kaj hela.
p101_Li portas vestaĉon kvazaŭ almozulo.
+p102_domo domaĉo -ad- paroli paroladi dormi dormadi -aĵ- manĝi manĝaĵo
p102_Ĉu la domo de via amiko estas du etaĝa?
p102_Kiu loĝas en la domaĉo?
p102_Ĉu vi povas paroli en hispana lingvo?
p102_La parolado de la profesoro estis impresa.
p102_Ĉu la bebo dormas profunde?
p102_Li dormadas dolĉe kaj trankvile.
p102_Li manĝas manĝaĵon bonguste en la manĝejo.
p103_Ĉu la manĝaĵo estas akra?
p103_La diraĵo de la patro estas severa.
+p103_paki pakajxo -ar- arbo arbaro homo homaro
p103_Mi pakas mian sakon por vojaĝo.
p103_Ŝia pakaĵo estas peza kaj granda.
p103_Mi plantis la arbon hieraŭ.
p103_Tra la arbaro multaj homoj trapasis.
$p103_Ĉu li estas sincera kaj homa homo?
p103_La paco estas bela sonĝo de la homaro.
+p104_-er- mono monero -eg- domo domego -et- rido rideto
$p104_Kial vi volas gajni monon?
p104_En mia poŝo estas nur monero.
p104_Ĉu tio estas via domo?
p104_La domego de mia amiko estas granda.
p104_Hodiaŭa vetero estas varmega.
#p104_Lia hela rido ĉiam donas ĝojon al ni.
&p104_Li vivas ĉiam gaje kaj ĝoje kun rido.
p104_Ŝi ĵetas rideton al mi.
+p105_-ec- amiko amikeco -id- bovo bovido reĝo reĝido -em- dormi dormema
p105_Kiam via Esperanto amiko venos el Ĉinio?
p105_Nia amikeco daŭros eterne.
p105_Ĉu la bovo de via onklo laboras diligente?
p105_La bovido estas ido de la bovo.
p105_Li estas nia bona reĝo.
p105_Nia reĝido estas ĉarma kaj danda.
p105_Mia filo dormas en sia lito.
#p106_Ĉu vi estas dormema dum la leciono?
&p106_Ĉu ŝi estas babilema virino?
+p106_-ind- legi leginda manĝi manĝinda -end- legi legenda
p106_Ĉu vi ŝatas legi originalan novelon skribita en Esperanto?
p106_La novelo de la verkisto estis leginda por mi.
p106_Li manĝas la bongustan pomon.
p106_La pano, kiu estas farita de panjo, estas manĝinda.
p106_Li legas la libron pri Esperanto movado.
p106_Ĉu la biografio pri Zamenhof estas legenda libro?
+p107_-ebl- manĝi manĝebla -ĉj- patro paĉjo -nj- patrino panjo
p107_Mi volas manĝi kun miaj familianoj.
p107_Ĉu ĝi estas manĝebla pano?
$p107_Mia patro estas ĵurnalisto de la gazeto kompanio.
p107_Kiu knabino vokas sian paĉjon?
p107_Ĉu vi komprenas la koron de via patrino?
p107_Mia panjo estas komprenema.
+p108_-on- tri triono -op- du duope -um- gusto gustumi
p108_Mi havas tri gefratojn.
p108_La triono de la kongresanoj estas azianoj.
&p108_Du manoj faras ĉion, sed unu nenion.
&p108_Duope ili ĵetis sin sur min.
p108_La gusto de la pano estas dolĉa.
p108_Bonvolu, gustumi la manĝaĵon. (Bonvole, gustumu)
+p109_brako brakumi pleni plenumi malvarma malvarmumi reto retumi cerbo cerbumi proksima proksimume
p109_Li brakumis sian filinon varme.
p109_Mi plenumis mian mision sukcese.
p109_Mi malvarmumis hieraŭ nokte.
&p109_Ĉu vi retumas ĉiutage kun viaj amikoj?
p109_Ni cerbumu por solvi la problemon.
p109_Proksimume, cent homoj aŭskultis lian prelegon.
+p110_-iĝi- fari fariĝi naski naskiĝi -ig- sidi sidigi vela beligi
p110_Ĉu ŝi povas fari la bongustan kukon?
#p110_Li fariĝis fama aktoro de korea teatra mondo.
&p110_Esperantisto ne fariĝas, sed naskiĝas.
p110_Mia patrino naskis min en Seulo.
p110_Mi naskiĝis en la bela urbeto.
p110_En kiu urbo vi naskiĝis?
p110_Mi sidas sur la seĝo.
p110_Li sidigis min sur la seĝo.
p110_Ĉu la pejzaĝo de la monto estas bela?
p111_Ŝi beligas la ĉambron.
+p111_vigla vigligi
p111_Ĉu ŝi havas viglan karakteron?
#p111_Kiel vi volas vigligi la movadon kiel direktoro?
&p111_Printemp vigligas ĉian vivaĵon en la mondo.
+p111_-n
p111_Mi rigardas belan pejzaĝon.
p111_Dum du horoj, mi ludis tenison.
p111_Du horojn, mi ludis tenison.
&p111_En la dua de Januaro mi renkontis lin. La duan de Januaro mi renkontis lin.
p111_Mi paŝas en la ĉambro.
p111_Mi paŝas en la ĉambron.
&p111_Mi transformiĝis en birdon.
#p111_Kien vi iras?
$p111_Kien vi iros?
#p111_Mi iras hejmen.
&p111_Mi iros hejmen.
p113_(Mi deziras al vi) Saluton! Instruisto.
p113_Bonan matenon!
p113_Bonan tagon!
p113_Bonan vesperon!
p113_Mi tre ĝojas vidi vin.
p113_Mi tre ĝojas konatiĝi kun vi.
p113_Mia nomo estas Hong Gildong, kiu eklernis Esperanton antaŭ unu jaro.
p113_Mi loĝas en Seulo.
p113_Mi estas ankoraŭ komencanto.
p113_Mia profesio estas instruisto.
p113_Dankon, sinjoro. Do, ĝis (la) revido.
p113_Pli malrapide, mi petas.
p113_Pri kio vi demandis min?
#p113_Pardonon, sinjoro.
&p113_Pardonon, Sinjoro.
p113_Momenton.
p113_Ĉu vere?
p113_Ĉu?
p113_Ne gravas.
p113_Kiel diri?
p113_Kion diri?
p113_Iom poste.
#p113_Ĝis poste.
&p113_Ĝis revido.
p113_Ĝis baldaŭ.
p113_Ĝis poste.
p113_Ĉu bone?
p113_Al kiu vi diris?
p114_Laŭ via volo.
p114_Laŭ via plaĉo.
#p114_Ankoraŭfoje mi petas.
p114_Kompreneble.
p114_Kio estas via profesio? okupo,laboro
#p114_Kio estas via okupo?
#p114_Kio estas via laboro?
p114_Kie vi loĝas?
p114_Kiam vi eklernis Esperanton?
p114_Bonvolu ripeti vian nomon. Bonvolu ripeti
p114_Hodiaŭa vetero estas tre agrabla.
p114_Kia estas hodiaŭa vetero?
p114_Nun pluvas en Seulo.
p114_Laŭ la veterprognozo. vetero prognozo
p114_Nuna temperaturo estas tridek gradoj.
p114_Kiom da tagoj vi restos en Koreio?
p114_Kiujn urbojn vi volas viziti morgaŭ?
p114_Kian impreson vi havas pri Koreio?
p114_Kiam vi forlasos Koreion?
p114_Kiun vi volas renkonti en Seulo?
p114_Ĉu Koreio plaĉas al vi?
p114_Kiam vi revizitos Koreion?
&p115_En la unua renkontiĝo
&p115_Kio estas via nomo?
&p115_Mia nomo estas HONG Gildong.
&p115_Mia familia nomo estas HONG, kaj persona nomo estas Gildong.
&p115_Mi prezentas min.
&p115_De kiu lando vi venis?
&p115_Mi venis de Koreio, de Seulo.
&p115_Jen estas mia nomkarto.
&p115_Mi esperas, ke ni fariĝos bonaj amikoj.
&p115_Dum via restado en Koreio, bonvole havu agrablan tempon.
&p115_Kiam vi foriros?
&p115_Kian laboron vi havas?
&p115_Dankon pro via afableco.
&p115_Estas mia plezuro.
&p115_En la manĝejo
&p115_Jen estas menuo.
&p115_Ĉu ni mendu?
&p115_Kian manĝaĵon vi volas manĝi?
&p115_Kia estas la gusto de la manĝaĵo?
&p115_Ĉu mi rajtas fumi ĉi tie?
&p115_Akvon mi petas.
&p116_Mi volas manĝi glaciaĵon.
&p116_Kian trinkaĵon vi volas.
&p116_Ĉu vi prenos deserton?
&p116_Kiamaniere oni manĝas ĉi tiun manĝaĵon?
&p116_Mi regalos vin hodiaŭ.
&p116_Duonon mi pagu.
&p116_Ĝi estis bongusta!
&p116_Mi ĝuis la manĝaĵon.
&p116_Kiam oni uzas publikan transporton
&p116_Kie estas bushaltejo?
&p116_Kie mi povas preni tiun buson?
&p116_Je kiu horo tiu buso startos?
&p116_Je kiu horo vi revenos?
&p116_Ĉu la buso iras al Seou-stacidomo?
&p116_En kiu loko mi devas elbusiĝi?
&p116_Ĉu vi povas rekomendi por mi vizitindan lokon?
&p116_Kiom da minutoj ni bezonas de ĉi tie ĝis la muzeo per taksio?
&p116_Kie estas taksio haltejo?
&p116_Turnu vin en la sekvanta angulo.
&p116_Kie estas metroo stacio?
&p116_Vi prenu la duan linion.
&p116_Kie mi ŝanĝu trajnon?
&p116_Mi lasis sakon en la trajno.
&p117_Dum turismado
&p117_Ĉu eblas ricevi informilon?
&p117_Bonvolu doni al mi turisman mapon?
&p117_Kiu loko estas plej vidinda?
&p117_Kiamaniere mi atingu la lokon?
&p117_Ĉu eblas iri piede ĝis la loko?
&p117_Estas rekomendinde uzi taksion.
&p117_Kiam la prezento finiĝos?
&p117_Ĉu oni rajtas foti en la halo?
&p117_Ĉu la biletoj estas elĉerpitaj?
&p117_Kie mi nun estas?
&p117_Ĉu vi bonvolus desegni la mapon por mi?
&p117_Ĉu vi bonvolus ekspliki por mi la vojon al Hotelo Sejong?
&p117_En vendejo
&p117_Kie estas ĉiovendejo? Magazeno
&p117_Je kiu horo oni malfermas la pordon?
&p117_Ĉu tiu ĉi estas plej moda varo?
&p117_Kiom ĝi kostas?
&p117_Ĝi kostas tridek mil ŭonojn.
&p117_Ĝi estas tro multekosta.
&p117_Ĉu vi povas doni al mi rabaton?
&p118_Dum telefonado
&p118_Ĉu Petro estas hejme?
&p118_Ĉu mi povus paroli kun Petro?
&p118_Li ne estas hejme.
&p118_Ĉu vi volas doni mesaĝon de vi?
&p118_Mi petas vian telefonnumeron.
+p118_Ĉu Ki-
&p118_Ĉu vi amas Esperanton?
&p118_Ĉu viaj familianoj fartas bone?
&p118_Ĉu vi povas paroli korean lingvon?
&p118_Ĉu vi havas planon viziti Koreion?
&p118_Kio estas via profesio?
&p118_Kiu estas via amika amiko en Koreio?
&p118_Kia estas hodiaŭa vetero en via urbo?
&p118_Kies verkaĵo estas impresa por vi?
&p118_Kiu urbo estas vizitinda en via lando?
&p118_Kie loĝas viaj gepatroj?
&p118_Kien vi iros post via nuna laboro?
&p118_Kiel vi lernis Esperanton?
&p118_Kial Doktoro Zamenhof kreis Esperanton?
&p118_Kiam vi vizitos Koreion?
&p118_Kiom da familianoj vi havas?
p119_La Esperantismo estas penado disvastigi en la tuta mondo la uzadon
p119_de lingvo neŭtrale homa, kiu ne entrudante sin en la internan vivon
p119_de la popoloj kaj neniom celante elpuŝi la ekzistantajn lingvojn naciajn,
p119_donus al la homoj de malsamaj nacioj la eblon kompreniĝadi inter si,
p119_kiu povus servi kiel paciga lingvo de publikaj institucioj en tiuj landoj,
p119_kie diversaj nacioj batalas inter si pri la lingvo, kaj en kiu povus esti
p119_publikigataj tiuj verkoj, kiuj havas egalan intereson por ĉiuj popoloj.
p119_Ĉiu alia ideo aŭ espero, kiun tiu aŭ alia esperantisto ligas kun la
p119_Esperantismo, estos lia afero pure privata, por kiu la Esperantismo
p119_ne respondas.
+p120_Ret-poŝto
+p121_Korespondado Kanto
&p123_S-ro Esperanto Koresponda Servo
&p123_familia nomo persona nomo aĝo sekso Esperanto kapablo hobio adreso rubo nacio proksimeco al konata urbo aŭ loko
&p123_Koresponda Servo Monskala S-ro Francio
p124_Kara amiko
p124_Kara samideano
p124_Kara kolego
&p124_Kara sinjoro
p124_Estimata samideano
&p124_Estimata sinjoro
p124_Alte estimata samideano
&p124_Tre estimata sinjoro
p124_Mi ricevis vian adreson de mia Esperanto-instruisto.
p124_Mi trovis vian adreson en la organo de UEA 'esperanto'.
p124_Mi ricevis vian adreson de mia amiko.
p124_Mi deziras korespondi kun vi.
p124_Mi deziras korespondi kun iu el viaj klubanoj.
p125_Mi deziras korespondi kun vi kaj esperas interŝanĝi bildkartojn kaj poŝtmarkojn.
p125_Mi estas dudek jara junulo.
p125_Mi estas komencanta Esperantisto en Seulo.
p125_Mi estas tridek jara dommastrino kaj mi havas du jaran filinon.
p125_Mi estas oficistino de la kompanio Espero.
#p125_Mi estas klubano de Korea Esperanto-Radioamatora Klubo.
&p125_Mi estas klubano de Korea Esperanto Asocio.
p125_Mi eklernis Esperanton antaŭ du monatoj en Seula Esperanto Kulturcentro.
p125_Kun ĝojo, mi ricevis vian respondon hieraŭ.
p126_Hodiaŭ kun danko, mi ricevis vian belan karton.
p126_Via repondo donis grandan ĝojon al mi, ĉar mi de longe volis havi korespondanton de via lando.
$p126_Via letero estis la unua respondo de eksterlandaj samideanoj.
p126_Pro tial, via letero estas tre kara memoraĵo por mi.
p126_Mi atendas vian respondon.
p126_Kun koraj salutoj kaj dankoj, mi finas mian leteron.
p126_Bonvole transdonu mian koran saluton al viaj familianoj.
p126_Atendante vian respondon, jen mi finas mian respondon.
p126_Mi salutas vin samideane.
p126_Salutas vin tutkore.
p126_Sincere via,
+p127_super ĉe malantaŭ antaŭ ekster en el inter sur sub apud
+p127_trans tra ĉirkaŭ al ĝis de preter laŭ kontraŭ
&p128_Seulo la unuan de majo
&p128_Karaj amikoj, Mi estas dudek ok jara oficisto de la kompanio Espero.
&p128_Mi interesiĝas pri muziko kaj sporto.
&p128_Mi deziras korespondi kun unu el viaj klubanoj, kiu havas
&p128_intereson pri mia lando.
&p128_Mi esperas, ke mi baldaŭ ricevos repondon.
&p128_Kun koraj dankoj kaj salutoj, Sincere via Hong Gildon.
&p128_Taejon la dekan de jan.
&p128_Estimata samideano, Leginte la anonceton de la magazeno Monato,
&p128_mi skribas leteron al vi.
&p128_Mi estas dek ok jara studentino de la universitato en Seulo.
&p128_Mia hobio estas kolekti poŝtmarkojn.
&p128_Mi volas interŝanĝi poŝtmarkojn kun vi.
&p128_Mi esperas, ke ni fariĝos bonaj leteramikoj.
&p128_Sincere via, LEE Sun-i
p129_La Espero
p129_En la mondon venis nova sento,
p129_tra la mondo iras forta voko;
p129_per flugiloj de facila vento
p129_nun de loko flugu ĝi al loko.
p129_Ne al glavo sangon soifanta
p129_ĝi la homan tiras familion:
p129_al la mond' eterne militanta
p129_ĝi promesas sanktan harmonion.
p129_Sub la sankta signo de l' espero
p129_kolektiĝas pacaj batalantoj,
p129_kaj rapide kreskas la afero
p129_per laboro de la esperantoj.
p129_Forte staras muroj de miljaroj
p129_inter la popoloj dividitaj;
p129_sed dissaltos la obstinaj baroj,
p129_per la sankta amo disbatitaj.
p129_Sur neŭtrala lingva fundamento,
p129_komprenante unu la alian,
p129_la popoloj faros en konsento
p129_unu grandan rondon familian.
p129_Nia diligenta kolegaro
p129_en laboro paca ne laciĝos,
p129_ĝis la bela sonĝo de l' homaro
p129_por eterna ben' efektiviĝos.
p130_La Espero
p130_En la mondon venis nova sento,
p130_tra la mondo iras forta voko;
p130_per flugiloj de facila vento
p130_nun de loko flugu ĝi al loko.
p130_Ne al glavo sangon soifanta
p130_ĝi la homan tiras familion:
p130_al la mond' eterne militanta
p130_ĝi promesas sanktan harmonion.
p130_Sub la sankta signo de l' espero
p130_kolektiĝas pacaj batalantoj,
p130_kaj rapide kreskas la afero
p130_per laboro de la esperantoj.
p130_Forte staras muroj de miljaroj
p130_inter la popoloj dividitaj;
p130_sed dissaltos la obstinaj baroj,
p130_per la sankta amo disbatitaj.
p130_Sur neŭtrala lingva fundamento,
p130_komprenante unu la alian,
p130_la popoloj faros en konsento
p130_unu grandan rondon familian.
p130_Nia diligenta kolegaro
p130_en laboro paca ne laciĝos,
p130_ĝis la bela sonĝo de l' homaro
p130_por eterna ben' efektiviĝos.
p130_Teksto de L. L. Zamenhof
p130_kopirajto by SON Kiyoung
p131_La tagiĝo
p131_Agordu la brustojn, ho nia fratar',
p131_por nova pli vigla jam kanto!
p131_Ĝi sonu potence de montoj al mar',
p131_anoncu al ĉiu dormanto:
p131_Tagiĝo, tagiĝo radias en rond',
p131_la ombroj de nokto forkuras el mond'!
p131_Tagiĝo, tagiĝo radias en rond',
lp131_a ombroj de nokto forkuras el mond'!
p131_Post longa migrado sur dorna la voj',
p131_minacis nin ondoj de l' maro;
p131_sed venkis ni ilin kaj velas kun ĝoj'
p131_al verda haven' de l' homaro.
p131_Post longa batalo, maldolĉa turment',
p131_la verda standardo jam flirtas en vent'.
p131_Post longa batalo, maldolĉa turment',
p131_la verda standardo jam flirtas en vent'.
p131_poez. Antoni GRABOWSKI Pollando
p131_muz. BARAN'SKI
p132_Artikolo nedifinita ne ekzistas; ekzistas nur artikolo difinita la,
p132_egala por ĉiuj seksoj, kazoj kaj nombroj.
p132_Rimarko. La uzado de la artikolo estas tia sama, kiel en la aliaj lingvoj.
p132_La personoj, por kiuj la uzado de la artikolo prezentas malfacilaĵon,
p132_povas en la unua tempo tute ĝin ne uzi.
p132_La substantivoj havas la finiĝon o.
p132_Por la formado de la multenombro oni aldonas la finiĝon j.
p132_Kazoj ekzistas nur du: nominativo kaj akuzativo; la lasta estas ricevata
p132_el la nominativo per la aldono de la finiĝo n.
p132_La ceteraj kazoj estas esprimataj per helpo de prepozicioj
p132_la genitivo per de, la dativo per al, la ablativo per per aŭ aliaj
p132_prepozicioj laŭ la senco.
p133_La adjektivo finiĝas per a. Kazoj kaj nombroj kiel ĉe la substantivo.
p133_La komparativo estas farata per la vorto pli, la superlativo per plej;
p133_ĉe la komparativo oni uzas la konjunkcion ol.
p133_La numeraloj fundamentaj ne estas deklinaciataj estas
p133_unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, naŭ, dek, cent, mil.
p133_La dekoj kaj centoj estas formataj per simpla kunigo de la numeraloj.
p133_Por la signado de numeraloj ordaj oni aldonas la finiĝon de la adjektivo
p133_por la multoblaj la sufikson -obl, por la nombronaj -on, por la kolektaj
p133_-op, por la disdividaj la vorton -po. Krom tio povas esti uzataj
p133_numeraloj substantivaj kaj adverbaj.
p134_Pronomoj personaj mi, vi, li, ŝi, ĝi ordinare pri objekto, besto aŭ
p134_infaneto si, ni, vi, ili, oni; la pronomoj posedaj estas formataj per la
p134_aldono de la finiĝo adjektiva. La deklinacio estas kiel ĉe la substantivoj.
p134_La verbo ne estas ŝanĝata laŭ personoj nek nombroj. Formoj de la verbo
p134_la tempo estanta akceptas la finiĝon -as; la tempo estinta -is
p134_la tempo estonta -os; la modo kondiĉa -us; la modo ordona -u
p134_la modo sendifina -i. Participoj kun senco adjektiva aŭ adverba
p134_aktiva estanta -ant; aktiva estinta -int; aktiva estonta -ont; pasiva
p134_estanta -at; pasiva estinta -it; pasiva estonta -ot. ĉiuj formoj de la
p134_pasivo estas formataj per helpo de responda formo de la verbo esti
p134_kaj participo pasiva de la bezonata verbo
p134_la prepozicio ĉe la pasivo estas de.
p135_La adverboj finiĝas per e; gradoj de komparado kiel ĉe la adjektivoj.
p135_Ĉiuj prepozicioj per si mem postulas la nominativon.
p135_Ĉiu vorto estas legata, kiel ĝi estas skribita.
p135_La akcento estas ĉiam sur la antaŭlasta silabo.
p135_Vortoj kunmetitaj estas formataj per simpla kunigo de la vortoj
p135_la ĉefa vorto staras en la fino la gramatikaj finiĝoj estas rigardataj
p135_ankaŭ kiel memstaraj vortoj.
p135_Ĉe alia nea vorto la vorto ne estas forlasata.
p135_Por montri direkton, la vortoj ricevas la finiĝon de la akuzativo.
p136_Ĉiu prepozicio havas difinitan kaj konstantan signifon; sed se ni
p136_devas uzi ian prepozicion kaj la rekta senco ne montras al ni,
p136_kian nome prepozicion ni devas preni, tiam ni uzas la prepozicion
p136_je, kiu memstaran signifon ne havas. Anstataŭ la prepozicio je oni
p136_povas ankaŭ uzi la akuzativon sen prepozicio.
p136_La tiel nomataj vortoj fremdaj, t. e. tiuj, kiujn la plimulto de la lingvoj
p136_prenis el unu fonto, estas uzataj en la lingvo Esperanto sen ŝanĝo,
p136_ricevante nur la ortografion de tiu ĉi lingvo; sed ĉe diversaj vortoj de
p136_unu radiko estas pli bone uzi senŝanĝe nur la vorton fundamentan
p136_kaj la ceterajn formi el tiu ĉi lasta laŭ la reguloj de la lingvo Esperanto.
p137_La fina vokalo de la substantivo kaj de la artikolo povas esti forlasata kaj anstataŭata de apostrofo.
p138_Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
p138_sankta estu Via nomo,
p138_venu reĝeco Via,
p138_estu volo Via,
p138_kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.
p138_Panon nian ĉiutagan donu al ni hodiaŭ
p138_kaj pardonu al ni ŝuldojn niajn
p138_kiel ni ankaŭ pardonas al niaj ŝuldantoj;
p138_ne konduku nin en tenton,
p138_sed liberigu nin de la malvera,
p138_ĉar Via estas la regado, la forto kaj la gloro eterne.
p138_Amen!
p138_Je la komenco Dio kreis la ĉielon kaj la teron.
p138_Kaj la tero estis senforma kaj dezerta, kaj mallumo estis super la profundaĵo
p138_kaj la animo de Dio sin portis super la akvo.
p138_Kaj Dio diris: estu lumo; kaj fariĝis lumo.
p138_Kaj Dio vidis la lumon, ke ĝi estas bona; kaj Dio apartigis la lumon
p138_de la mallumo.
p138_Kaj Dio nomis la lumon Tago, kaj la mallumon Li nomis Nokto.
p138_Kaj estis vespero, kaj estis mateno, unu tago.
p138_Kaj Dio diris: Estu firmaĵo inter la akvo, kaj ĝi apartigu akvon de akvo.
p138_Kaj Dio kreis la firmaĵon, kaj apartigis la akvon, kiu estas sub la firmaĵo,
p138_de la akvo, kiu estas super la firmaĵo; kaj fariĝis tiel.
p138_Kaj Dio nomis la firmaĵon ĉielo. Kaj estis vespero, kaj estis mateno,
p138_la dua tago.
p138_Kaj Dio diris: kolektu sin la akvo de sub la ĉielo en unu lokon,
p138_kaj montru sin la sekaĵo; kaj fariĝis tiel.
p138_Kaj Dio nomis la sekaĵon tero, kaj la kolektojn de la akvo Li nomis maroj.
p139_Letero
p139_Mi prezentas al mi kian vizaĝon vi faros post la ricevo de mia
p139_letero. Vi rigardos la subskribon kaj ekkrios ĉu li perdis la
p139_saĝon? Je kia lingvo li skribis? Kion signifas la folieto,
p139_kiun li aldonis al sia letero?
p139_Trankviliĝu, mia kara! Mia saĝo, kiel mi almenaŭ kredas,
p139_estas tute en ordo. Mi legis antaŭ kelkaj tagoj libreton sub la
p139_nomo Lingvo internacia. La aŭtoro kredigas, ke per tiu
p139_lingvo oni povas esti komprenata de la tuta mondo, se eĉ la
p139_adresito ne sole ne scias la lingvon, sed eĉ ankaŭ ne aŭdis
p139_pri ĝi; oni devas sole aldoni la la letero malgrandan
p139_folieton nomatan vortaro. Dezirante vidi, ĉu tio estas vera.
p139_mi skribas al vi en tiu lingvo, kaj mi eĉ unu vorton ne almetas
p139_en alia lingvo, tiel kiel se ni tute ne komprenus unu la lingvon
p139_de la alia. Respondu al mi, ĉu vi efektive komprenis kion
p139_mi skribis. Se la afero proponita de la aŭtoro estas efektive
p139_bona, oni devas per ĉiuj fortoj lin helpi. Kiam mi havos
p139_vian respondon, mi sendos al vi la libreton; montru ĝin al ĉiuj
p139_loĝantoj de via urbeto, sendu ĝin ĉiun vilanĝon ĉirkaŭ la
p139_urbeto, ĉiun urbon kaj urbeton kie vi nur havas amikojn aŭ
p139_konitojn. Estas necese ke grandega nombro da personoj donu sian
p139_voĉon tian post la plej mallonga tempo estos decidita afero,
p139_kiu povas porti grandegan utilon al la homa societo.
p140_Mia penso
p140_Sur la kampo for de l' mondo,
p140_Antaŭ nokto de somero,
p140_Amikino en la rondo
p140_Kantas kanton pri l' espero.
p140_Kaj pri vivo detruita
p140_Ŝi rakontas kompatante,
p140_Mia vundo refrapita
p140_Min doloras resangante.
p140_Ĉu vi dormas? Ho, sinjoro,
p140_Kial tia senmoveco?
p140_Ha, kredeble rememoro
p140_El la kara infaneco?
p140_Kion diri? Ne ploranta
p140_Povis esti parolado
p140_Kun fraŭlino ripozanta
p140_Post somera promenado!
p141_Mia penso kaj turmento,
p141_Kaj doloroj kaj esperoj!
p141_Kiom de mi en silento
p141_Al vi iris jam oferoj!
p141_Kion havis mi plej karan
p141_La junecon mi ploranta
p141_Metis mem sur la altaron
p141_De la devo ordonanta!
p141_Fajron sentas mi interne,
p141_Vivi ankaŭ mi deziras,
p141_Io pelas min eterne,
p141_Se mi al gajuloj iras
p141_Se ne plaĉas al la sorto
p141_Mia peno kaj laboro
p141_Venu tuj al mi la morto,
p141_En espero sen doloro!
p142_El Heine
p142_En sonĝo princinon mi vidis
p142_Kun vangoj malsekaj de ploro
p142_Sub arbo, sub verda ni sidis
p142_Tenante sin koro ĉe koro
p142_De l' patro de l' via la krono
p142_Por mi ĝi ne estas havinda
p142_For, for lia sceptro kaj trono
p142_Vin mem mi deziras, aminda
p142_Ne eble ŝi al mi rediras
p142_En tombo mi estas tenata,
p142_Mi nur en la nokto eliras
p142_Al vi, mi sole amata
p143_Ho, mia kor'
p143_Ho, mia kor' ne batu maltrankvile,
p143_El mia brusto nun ne saltu for!
p143_Jam teni min ne povas mi facile,
p143_Ho, mia kor'!
p143_Ho, mia kor'! Post longa laborado
p143_Ĉu mi ne venkos en decida hor'
p143_Sufiĉe! trankviliĝu de l' batado,
p143_Ho, mia kor'
p159_Charakteristica Universalis Volapuk
p173_Universala Vortaro Ekzercaro
p177_Homaranismo
p178_Interna Ideo
p180_Ido
p250_Ĉu vi parolas bone en Esperanto?
p250_Ĉu via amiko loĝas en Seulo?
p250_Kio estas nomo de via profesoro?
p250_Kun kiu via nepo ludas tage?
p250_Kie troviĝas la domo de via amiko?
p250_Ĉu via amiko lernas Esperanton?
p250_Ĉu Esperanto interesas vin?
p250_Kion vi studis hodiaŭ en la lernejo?
p250_Kiom da familianoj vi havas?
p250_Kiam vi vizitos Japanion?
p251_Ĉu vi pensas, ke Esperanto estas facila?
p251_Ĉu vi opinias, ke lia opinio estas justa?
p251_Ĉu estas ĝoje, ke ni rerenkontiĝos post unu jaro?
p251_Kiel vi pensas, ke li lernos Esperanton diligente?
p251_Kiel mi povus diri, ke ĉiuj venos al leciono morgaŭ?
p251_Kial vi diris, ke li ne venos morgaŭ al la leciono?
p251_Ĉu vi volas partopreni en Universala Kongreso de Esperanto ĉijare?
p251_Ĉu vi povas paroli bone en Esperanto?
p251_Ĉu vi ŝatas kanti en kantejo kun viaj amikoj?
p251_Ĉu vi devas reveni hejmen frue?
p251_Kiu ne ŝatas vojaĝi eksterlanden?
p251_Kion vi volas manĝi en maĝejo?
p251_Kiun vi devas renkonti hodiaŭ? Kiujn
p251_Kian libron vi volas aĉeti en libro-vendejo? Kiajn librojn
p251_Kiun domon vi volas aĉeti en tiu ĉi urbo?
p252_Kien vi volas iri post la leciono?
p252_Kiel vi povis solvi la malfacilan problemon?
p252_Kial vi devas iri al via amiko hodiaŭ?
p252_Je Kioma horo vi volas reveni hejmen?
p252_Kiom da Esepranto-libroj vi volas havi en via libro bretaro?
p252_Ĉu vi legis la libron, kiu estis donacita de mi?
p252_Ĉu vi lernis Esperanton, kiun d-ro Zamenhof kreis en 1887?
p252_Ĉu vi loĝas en la domo, kies pordo estas verda?
p252_Ĉu vi renkontis vian amikon hodiaŭ matene, kiam vi promenis en la parko?
p252_Kiam vi vizitis vian hejmlokon, kie vi naskiĝis antaŭ dek jaroj?
p252_Kio estas tio, kion vi tuŝas?
p252_Kio estas amo, kiu mortigas sin?
p252_Kiu estas via amiko, kiu donas helpon al vi?
p252_Kiaj estas viaj gepatroj, kiuj kreskigis vi amplene?
p252_Kie loĝas la amiko, kiun ni renkontis hiearaŭ?
p252_Kiel vi solvis la hejmtaskon, kiun via instruisto donis?
p253_Kial li forlasis Koreion, en kiu li loĝis dum dudek jaroj kun siaj familianoj?
p253_Kiam vi vizitos Francion, kiun mi vizitis antaŭ dek jaroj?
p253_Kiom da konatoj vi havas en la urbo, kiu estas plej granda en mia lando?
p256_Kiel bone estas vivi en amo kaj paco sur la tero!
p256_Ĉu estas dece por mi en tiu ĉi aĝo lerni Esperanton?
p256_Komence tio ŝajnis esti utopia projekto.
p256_Mi iris kiel lasta de la grupo, ĉar mi ne ŝatis ĝeni aŭ esti ĝenata en miaj oftaj devojiĝoj en la arbaro.
p256_Mi vidis, kiel tra liaj okuloj trapasis malhela nubo, tamen liaj lipoj diris nenion.
p256_Ŝi forte premis la tukon ĉe la lipoj.
p256_La du knabinoj frue edziniĝis kaj iris al diversaj randoj de la lando.
p256_En via koro ne plu estas loko por mi.
p256_Nevidebla mano karesis la koron de Bojan.
p256_Neniu turnis atenton al lia rimarko.
p256_Li balancis la kapon kaj rigardis min per penetranta maljunula rigardo.
p257_La junuloj glutis la ridon kaj direktis seriozan rigardon al la dommastro.
p257_Antaŭe mi parolis kun tiom multe da lumo en la okuloj kaj kun tia rideto sur la lipoj.
p257_La unua paŝo venigas duan.
p257_Retenante la spiradon kaj serĉante la rigardon li antaŭen iris.
p257_Vi havu agrablajn horojn dum via legado de la atento kaptaj noveloj de Potts.
p257_La homa vivo ne estas tiel longa kaj ni ne devas perdi eĉ minuton.
p257_Ĉu vi devas nepre preni ŝian permeson?
p257_Tiam, Kiam denove mi vidis vin en la aŭtobuso, mia koro transformiĝis en birdon.
p257_En mia gorĝo mankis voĉo.
p258_Tio estus eta fajrero de ĝojo en la nokto de mia vivo
p258_Tiam ŝia amo lumigos lian vivon.
p258_La tri amikinoj sin turnas kaj ŝtoniĝas pro mirego. Lenjo restas kun malfermita buŝo.
p258_Tiu, kiu kiel papilio flugadas de floro al floro enflarante bonodorojn de la mondo, kaj ne volas transpreni la respondecon sur siajn ŝultrojn.
#p258_Kiu kiel papilio flugadas de floro al floro enflarante bonodorojn de la mondo, kaj ne volas transpreni la respondecon sur siajn ŝultrojn.
p258_Knabo iris al festo por gejunuloj. Panjo demandis. Ĉu estis bela knabino?
p258_Li silentis. Mi eraris, en kunsido estis ne por gejunuloj sed sed gejjunuloj.
p258_Liaj kamaradoj unu post unu jam cedis al la brakoj de la morto.
p258_Nur la ĝisoste frosta vento respondis kun diabla mokado.
p258_Liaj okuloj malrapide vagis de muro al muro.
p258_Li estis alta kun larĝaj ŝultroj kaj certe tiel forta kiel bovo.
p258_Estas hontinde, ke oni tiel facilanime koleriĝas pro nenio.
p258_La Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) estas tutmonda organizaĵo por instruistoj kaj edukistoj, kiuj parolas kaj uzas la internacian lingvon Esperanto.
p259_Sed se vi esperas vidi konkrete, kiom esprimriĉa estas Esperanto, kiel ĝi adaptiĝas facile, senpeze, al ĉiuj esprimbezonoj, kiom da neatenditaj vortjuveloj latentas en ĝia vortprovizo, vi ne elreviĝos.
p259_Mia aĝo estas tridek jaroj, kaj, se Dio volas, mi energie laboros por mia amata afero ĝis mia morto. Zamenhof
p259_Ŝi fikse alrigardis lin, kvazaŭ li estus farinta ion nefarendan.
p259_Ĉu vi lernis trinki de la kruĉo sen liptuŝo?
p259_La ŝviteroj desupris laŭ liaj vangoj kaj haltis ĉe la mentono.
p259_De supre, de sube, de ĉiu angulo, ĉiuj endome aŭdas tiun vokadon.
p259_Ŝi atente buligadis la farunan paston kaj metadis surteleren.
#p259_Kiam estas grava momento? Nun.
&p259_Kiam estas grava? Nun.
p259_Kiu estas kara? La persono, kiu estas ĉe v.
#p259_Kio estas grava? Ami tiun, kiu estas ĉe vi nun. (Tolstoj)
&p259_Kio estas grava? La persono, kiu estas ĉe vi nun. (Tolstoj)
p259_Ĉu vi ne devos lerneji hodiaŭ?
p260_Malgraŭ la graso ĉeventra, la mieno de Sril konservas sian brilan freŝon.
p260_Mi nur deziras saĝon al la elektontoj kaj forton al la elektito.
p260_Ili ne estas hejme nun, sed eliris por iu tasko, kaj revenos post duona horo, vi ĉiuj bonvolu sidiĝi kaj atendi. Kaj li provis tuj elĉambriĝi.
p260_Ĉu la priparoloj estus do sencelaj priparoloj? Mi ne parolas sur aera bazo.
p260_Ĉu decas lin tiel alparoli? Siri neniam do ekkomprenis la indojn kaj malindojn.
p260_La sano de drinkulido estas ludilo el vitro.
p260_Sormil subite haltigis ĝin per surbuŝa mano kaj dorlotiĝeme petegis, "Franjo Priti, kara, tiun libreton vi emas verki, bone, vi bonvolu ĝin surpaperigi, kaj ne verki perbuŝe, ĉu konsentite?"
p260_Kion do vi silente pensadas tiel longe? Kio malhelpas paroli?
p260_Kiam ĉi tiun familion ne trafis la malprosperaj tempoj, tiam eble ne estis elefantoj en elefantejo kaj ĉevaloj en ĉevalejo, sed almenaŭ la servantoj pli multis ol la servatoj.
p261_El tre malgranda gemo blindiga brilo venas, Pinĉeto da sukero tre fortan dolĉon tenas.
p261_Pri l' tempoj estontaj pensante. Cent semoj perdiĝas, mil semoj perdiĝas
p261_Ni semas kaj semas konstante.
p261_Ho, ĉesu! mokante la homoj admonas
p261_Ne ĉesu, ne ĉesu! en kor' al ni sonas:
p261_Obstine antaŭen! La nepoj vin benos, Se vi pacience eltenos. (Zamenhof)
p261_Ĉiutage li iale-seniale enrigardas en la malnovan poŝtkeston.
p261_Ju pli mi ĉirkaŭrigardas, des pli mi komprenas, ke la labora lerto estas la ĉefa, ĉu ne?
p261_La fajro brulruĝigas ĉion, brile brule fajro ardas.
p261_Malgrandas la grajnetoj de bona la papriko, sed ili, pli ol nuksoj, varmigas per la piko.
p261_Vidu, kiom da arboj rompiĝas en granda ventego, kiom da folioj defalas, sed la ventego tamen finiĝas, al la arboj revenas novaj folioj, kaj plenigas la arbaron novaj arboj.
p261_La folioj defalantaj certe defalas por ĉiam; la arboj, kiuj elradikiĝas, rompiĝas kaj falas, ankaŭ ili neniam revenas plu.
p261_Ju pli ŝi vortgalope babiladis, des pli li fuŝe laboris, tiel ke li fine stariĝis kaj koleris.
p262_La tagoj kaj noktoj fariĝas pli kaj pli nigraj, tiel ke ofte ŝajnas, ke la vivo ne plu havas celon kaj signifon. Post la forpaso de Tonkins, neniu radio de lumo briligis mian vivon.
p262_Siajn longajn, libere defalantajn harojn ŝi arigis fortike ĉirkaŭ la kapo, por ke la polipoj ne povu per tio ĉi ŝin ekkapti, la ambaŭ manojn ŝi almetis kruce al la brusto kaj rapide iris antaŭen, kiel fiŝo rapidanta tra la akvo,
p262_inter la teruraj polipoj, kiuj etendadis post ŝi siajn fleksajn brakojn kaj fingrojn. (El La virineto de maro)
p263_Neniu feliĉo estas pli granda ol scii, ke vi ekzistas.
p263_Li rakontis historion, ĝi estas vera.
p263_Li rakontis historion, tio estas vera.
p263_Aferoj, kiujn oni juĝis utopioj, nun fariĝis realaĵoj.
p263_Mi fine liberigas min de respondeco kaj citas la vortojn de iu alia, de ni forgesita persono: Nemere ne estas stilisto, tamen bona rakontisto.
p263_Kiuj semas kun larmoj, tiuj rikoltos kun kanto.
p263_Nur estis intima brakumo, larmolavita vizaĝo kaj la respondo.
p263_Li frapfermis la pordon post si.
p263_Mi devis danki ŝian bonvolon, retenante rideteksplodon.
p263_Onidire, Esperanto estas la lingvo de la estonteco kaj mi preparas min por la estonteco.
p263_Kvankam ekstere brilis varmeta maja suno, ene de la ĉambro vintra polvo kovris la meblojn kaj la muroj spiris fridon.
p263_Kiu nenion riskas, nenion atingas.
p263_Kion ni atendu de la viro, kiu ridindigas sin antaŭ virino?
p263_Ne koleru, ne kolerigu aliajn, sed ĝoju kaj ĝojigu aliajn.
p264_Miaopinie estas pli bone ion fari ol atendi je miraklo aŭ nur filozofii.
p264_Sub brilantaj koloraj lampoj, ni observis unu la alian. Ĉirkaŭ ni ankaŭ la mondo estis serio de lumoj ruĝa, flava, blua.
p264_Por meti la vestaĵon en la ŝrankon, mi devas unue lavi ĝin.
p264_Kunhavu ĉiam monon kaj pasporton ĉe vi.
p264_Ne maltrafinda estis la prelego de tiu fama filozofo.
p264_Ĝi ne estis tro fore, mi iris perpiede, dume mi observis la ĉirkaŭaĵon.
p264_Temas pri ĝenro, kiun verŝajne neniu krom Nemere provis en Esperanto kaj li sukcesis sufiĉe bone pri ĝi.
p265_Doktoro mallaŭte ekparolis kun la kapo tenata de ambaŭ manplatoj.
p265_Krome mi timis, ke mi ne povos toleri nenionfare rigardi la muron.
p265_Kie estas amo, tie estas Dio. (Tolstoj)
p265_Tiam subite varmaj larmoj brilis en ŝiaj okuloj, kaj inundis la vangojn, ĉu pro ŝiaj familianoj murditaj, ĉu pro alia malĝojo
p265_En la ĉambro jam regis la firma samideaneco de la rezistanco.
p265_Kial vi tiel riproĉe min rigardas?
p265_Amu vian proksimulon tiel, kiel li volas, ke vi amu lin.
p265_Agu kun la alia tiel, kiel li volas, ke vi agu kun li.
p265_Kia surprizo tiaĵo ne plu okazis al mi de longaj jaroj.
p265_Eĉ la lingvaĵo estis trae kaj trae senmakula! Gratulon!
p265_Eĉ hodiaŭ mi ne povas klarigi, kiel mi sukcesis per la pensoj alvoki mian amikon helpi min en la danĝera terura momento.
p265_La misio kaj vizio de UEA tiel daŭre troviĝas inter martelo kaj amboso.
p266_Li rimarkis, ke liaj lernantoj sukcesis memorfiksi nur proksimume unu dekonon de tio, kion ili lernis en lernejo.
p266_Sekve li konstatis, ke la ceteraj naŭ dekonoj de la sciaĵo estis trafluaj.
p266_Tra unu orelo eniras, tra la dua eliras. (El Zamenhofa proverbo)
p266_Nur tio, mi respondis, ke vi malŝarĝu vian animon de la teruraj sekretoj, kiuj nun premas vin.
p266_Mia korvundo ekresaniĝis.
p266_Li salte levis sin de la planko kaj ridetante staris antaŭ mi.
p266_Mi nur deziras saĝon al la elektontoj kaj forton al la elektito.
p266_Ne diru al Roza, ke mi enamiĝis, mi petas.
p266_Ŝi fikse rigardis sian fratinon, kiu tamen direktis siajn okulojn al la libro.
p267_Ĉu Suzano ne estas tiu amikino, kiu tiel bone ludas violonon?
p267_La rideto de tiu viro iel similis al tiu de mia mortinta edzino.
p267_Per mallaŭta voĉo mi diris en ŝian orelon.
p267_Mi trovis, ke mia nova konato estas ne nur tre afabla, sed ankaŭ tre kulturita kaj interesa.
p267_La grandaj geniuloj ĉiam serĉas inspiron de patrino kaj naturo.
p267_Kun kubutoj sur la tablo, Suzano apogis sian mentonon sur la manoj.
p267_Nun mi fine decidis preni la plumon. Mi ne volas admoni Vin, mi ne volas peti Vin, ke Vi revenu al Esperanto;
p267_agu tiel, kiel diktas al Vi via propra koro kaj prudento; mi volis nur esprimi al Vi, kiel forte min doloras tio, kion Vi faris. Se alia tion farus, mi restus tute indiferenta; sed tre malĝojigis min la fakto, ke tion faris ĝuste Vi,
p267_Vi, kiu en la daŭro de dudek jaroj tiel multe kaj meritplene laboris por nia afero. (Letero de Zamenhof al Louis de Beaufront)
p268_Iam oni venigis lin al infanoj grave brulvunditaj; incendio detruis la patran domon kaj preskaŭ la tutan havaĵon. D-ro Zamenhof donacis al tiu patro sian tutan tiaman monprovizon kaj forgesis rezervi ion por la &


  : Rec.   : List

Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by Webdimall

Warning: Unknown(): Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively. in Unknown on line 0