'ڷ/ Materialoj

 Login  Join

:: Mia vojagxo en Koreio, fare de s-ino SANO Hisako
LEE Jungkee  (Homepage) 2012-04-24 16:10:47, Hit : 397, Rec. : 82

Karaj koreaj geamikoj,30, decembro, 2011

Okaze de la jarfina tago mi kore deziras al vi sanon, felicxon, multe da sukcesoj en viaj laboroj kaj cxion bonan por la nova jaro 2012.
Samtempe, mi kore dankas vin pro viaj varmaj amikecoj al mi.

Tiu cxi jaro 2011 estis miaJaro de Koreio, cxar mi dufoje vizitis vian landon, en junio kaj en oktobro. Ambaux fojojn mi ricevis de vi tre afablajn akceptojn
kaj zorgojn. Malgrau tio mi detale ankorau ne raportis al vi miajn belegajn travivajxojn realigitajn de viaj amikaj helpoj. Nun mi raportos pri du vojagxoj.

Anticipe mi petas de vi pardonon, ke mi ne aldanos sinjoron nek sinjorinon
al via nomo, cxar mi ne povas distingi inter via karesnomo kaj vera nomo. Kaj mi petas permeson, ke mi skribos koreajn vortojn en eraraj litelumoj, cxar nenie trovigxas korekte skribitaj literumoj en Esperanto nek en la angla. Aldone, vi tute ne devas ellegi la tuton, cxar tiu cxi raporto estos tiom longa, ke vi enuos aux lacigxos, kaj do bonvolu cxesi ie ajn.
  
La unua vizito: 37, junio, Busan, Daegu, Hahuemaul, Geongjxu, Seulo.
Pro la kialo, ke mia amikino Mariko Koganei ne povos partopreni la komunan E-kongreson, anstatau gxi ni intencis duopan vojagxon por viziti niajn allogajn lokojn. Kaj la deziro kaj intenco plene sukcesis, ecx superis nian supozon. Por programi la itineron multe helpis nin, anticipe d-ro Kim Young Myung, kaj surloke Nema.

La 3a (vendredo), junio:
Posttagmeze ni alvenis al la flughaveno Kimhae. Tie Nema gaje bonvenigis nin levante sian i-phone, sur kies ekrono videblas granda standardo. Malgrau, ke li jxus revenis de Cxinio, li atendis nin kaj tuj ekveturigis nin al la urbocentro per sia auxto. Dum la veturado ni gaje babiladis pri Busano, niaj esperantistaj vivoj kaj nia plano. Dum la veturado ni admiris la prosperan aspekton de Busano. Li haltigis la auxton cxe motelo en iu strateto, por ke ni tranoktu tiun nokton. Kial cxe tiu motelo? Cxar gxi situas tuj kontraux la mangxejo, kies mastro estas samideano Boko. Lasante la pakajxon cxe la motelo, ni tuj venis al la mangxejo, kaj havis agrablan renkontigxon kun Boko. Intertempe envenis Cigno, kaj ni informigxis, ke baldau venos membroj de Busana E-klubo por havi por ni gajan renkontigxon. Gxis la malfermo je la 7a Mariko kaj mi petis de Nema kaj Cigno iom da promenado en la cxirkauxajxoj. Ambau geamikoj afable gvidis nin al interesa angulo. Cxe la busxo de juvelajx-strato staras kelkaj budoj de kolazionoj. Vidante nian interesigxemon, Nema regalis nin per topoki, kiun ni nur vidis en televido. Kompreneble la gusto estis tiel pika, ke ecx Cigno krietis. Sed Mariko kaj mi estis tre kontentaj konatigxinte kun tipa korea
mangxajxo.
  
Ni revenis al la mangxejo, kaj unu post la alia venis busanaj samideanoj. Krom Nema kaj Cigno, cxeestis Lumo, Lasta, Masoris, Gracia kaj Boko. Ni gaje babiladis mangxante tiean specialajxon konko-bibimpap, kiujn kuiris Boko kaj lia edzino. Post la fermo Nema kun Lasta veturigis nin al la fama marbordo por montri al ni la vesperan vidajxon bele lumigitan. Mariko kaj mi tranoktis cxe la motelo.

La 4a, sabato:
La sekvan matenon Nema kaj Cigno gvidis nin tra la bazaro Cxagalcxi, kie abundis diversaj fisxoj, marajxoj kaj aliaj mangxajxoj. Post la promenado
ni sekvis Nema, kaj alvenis al tre cxarma strateto de librovendejoj. Neatendite, sed versxajne lau la plano de Nema, tie ni renkontigxis kun  Ombro. Post reciproka sinprezentado Ombro donacis al ni la libron, Etero kaj Vento kaj Steloj kaj Poemoj, kiu estas lia tradukajxo el la poemaro de Jun Dong-Gxu. Ni kvinope tagmangxis, kaj poste Ombro adiauxis al ni, promesante revidon en la komuna E-kongreso. Nema kaj Cigno gvidis nin al
la stacio, por ke ni envagonigxu en KTX al Daegu. Ni estas tre dankemaj pro la amikeco-plena akcepto de Busanaj samideanoj.

KTX, per kiu ni veturis, estis rapida kaj komforta samkiel japana Sxinkansen. Eble pro tio ni sentis la veturtempon mallonga. Cxe la stacio Daegu atendis gesinjoroj Kim. Komence, ni intencis sola veturi al Hahuemaul kaj Geongju ricevinte konsilojn de d-ro Kim, sed surprize! li kaj la sinjorino ekveturigis nin al Hahuemaul tuj post la renkontigxo. Estis jam   la kvara, kaj pro tio li strebis veturigi la auxton al Hahuemaul. Kvankam li atenteme stiris la auxton, tamen lia lerta stirado bezonis tempon malpli ol mia supozo. Je la unua pasxo en la vilagxo Hahuemaul mi estis tuj ravita de gxia atmosfero. Estis proksimume je la sesa, sed la suno ankorau ne subiris, do la vilagxo estis luma kaj kvieta. Sed bedauxrinde tiam oni estis fermantaj la pordojn de la publikigitaj famaj domoj. Nur la domo Janjxin-dan ankorau estis malfermita, do ni momente eniris en la korton, kaj la sinjorino fotis nin.
  Ni nevole forlasis la vilagxon, sed laux propono de la gesinjoroj, ni vizitis la
Masko-muzeon, kies ekspoziciajxoj el multaj landoj interesis nin. Ni vespermangxis tiean specialajxon Cximtak, kaj revenis al Daedu.
  Ni planis tranokti en hotelo en Daegu, sed la gesinjoroj afable donis al ni cxambrojn por tranokti. Ni tre dankante tranoktis cxe la gesinjoroj.
      
La 5a, dimanco:
D-ro Kim planis por ni viziti Geongju, sed s-ino proponis al ni bani nin en proksima varma fonto antau ol foriro al Geongju. Do, Mariko kaj mi sekvis sxin. La varma fonto estis granda, kaj bone arangxita kaj instalita por komforta banado. Ni matenmangxis. La plado  kuirita de la sinjorino estis tre bongusta. Post la matanmangxo d-ro Kim ekveturigis nin al Geongju. Cxifoje ni havis pli da tempo ol en la antauxa tago, do li gvidis nin al diversaj historiaj lokoj, la antikva ruino, la budha templo Pulguk-sa, la fama antikva tombo kaj la granda budstatuo Sokram. Tiuj valoraj heredajxoj pruvas, ke iama dinastio Silla prosperis vasta kaj flora, kaj tiama kulturo estis tre alta.

D-ro Kim rapidigis la auton, por ke ni ne malfruigxu al la kunveno de Daegu-E-klubo. Kiam ni atingis la sidejon de la klubo, jam kolektigxis la membroj, Na, Pauxlo, Teresa, Kuxak kaj Dianto. Ni, la tri jxus alvenintaj,  por sxpari tempon  rapide mangxis nudelon, cxanggxanmjon. Kaj jen komencigxis la renkontigxo. Post iom da interparolado la membroj parolis pri la libroj provizitaj en la sidejo. Fakte, sur la bretoj staris multaj libroj. Inter ili versxajne estas multaj libroj koncernataj al eksa UEA prezidanto Lee Chong Yeong. Mi imagis, ke iam s-ro Lee Chong-Yeong sidis cxi tie, kaj al cxi tiuj membroj varme parolis pri sia E-movado. Je la 9a ni adiauxis al la milda kaj intelekta grupo, kaj denove danke tranoktis cxe d-ro Kim.

Enla 6a, lundo:
Matene, dank al helpo de d-ro Kim, ni povis envagnigxi en ekspreso de KTX al Seulo. Denove ni gxuis komfortan veturadon. Cxe la stacio atendis nin Amira kaj Sprita, al kiuj Sxlosilo proponis atendi nin cxe la stacio. Tuj estigxis gaja kaj amika renkontigxo. Ni havis suficxe da tempo gxis la renkontigxo kun Sxlosilo, do la junaj amikinoj gvidis nin al Myongdong katedralo. Post tio ni iris al la oficejo de SEK, kiun Mariko ankoraux ne konis. Por memoro Sxlosilo fotis nin. Mariko interesite rigardis la internon, kaj ni forlasis la oficejon, por ke ni, la kvar, vizitu la Nacia Muzeo-n, kaj por ke Sxlosilo cxeestu sian familian festenon baldaux komencota.
La muzeo, kiun Mariko ankoraux ne vizitis kaj do tre deziris viziti, estis tre ricxa kaj plena de multaj valoraj ekspoziciajxoj. Interese, tiu vizito hazarde donis al la du amikinoj motivon por ekkoni ilian fierindan muzeon.
Lau la plano, vespere Sxlosilo kun juna E-lernanto Stano atendis nin cxe la hotelo Savoy, kaj ni tuj iris al populara restoracio por havi renkontigxon. En la gaje brua restoracio ni laute kaj gaje babiladis. Min surprizis, ke Stano jam multe posedas Esperantajn scikonojn, do li iam farigxos motoro de korea E-movado. Ni adiauxis. Kortusxis min, ke Sxlosilo forlasinte sian festenon ankorau dauxrantan, denove venis al Seulo por nia renkontigxo.              

En la 7a, mardo:
Estis nia reventago, sed ni havis tempon gxis tagmeze. Matene al la hotelo venis Honesta, kiun Sxlosilo petis sxin gvidi nin ien por utiligi la tempon. Laux nia peto sxi afable gvidis nin tra la bazaro Namdaemun. Post kelkaj acxetadoj ni tagmangxis, kaj adiauis cxe la bushaltejo, de kie ni veturis al la flughaveno Kimpo.


                 Mia sola vojagxo al Hahuemaul

Antauxparolo : Mi jam vizitis Hahuemaul en junio, sed tamen, aux des pli,
mi tenis la deziron reviziti la allogan vilagxon. Kaj pro tio mi multe cerbumis
konsultante diversajn informojn kaj librojn, kaj finfine atingis bonan planon. Sed por la plano mi devis peti de Sxlosilo kaj Pacamo taugajn konsilojn. Ili ne nur donis konsilojn sed ankau anstatau mi acxetis trajnbiletojn (Sxlosilo), kaj mendis  al  la du hoteloj cxe Chongnjangni kaj en Andang(Pacamo).
Kaj post kiam ni, la ekskursanoj revenis al Seulo, Kanguruo helpis min veturi akompanante gxis la hotelo, kaj cxe la akceptejo. Al mi tiuj helpoj estis ne antauxsupozitaj afablecoj.
Krom tiuj amikaj helpoj, en la kongresejo kuragxigis min d-ro Kim. Dum la postkongresa ekskurso Ho Song diris al mi, ke mi telefonu al li je mia eventuala malfacilajxo. Kaj en la lasta tago, cxe la stacio Chongnyangni Justa atendis mian alvenon de Andon, kaj post duhora agrabla babilado sxi akompanis min ecx gxis la fulghaveno Incheon.

En la 11a mardo:
Adiauinte al Kanguruo, mi provis piediri al la atacio por certigi la vojon, la numeron de la kajo, kaj kiom da minutoj mi bezonos gxis la kajo. Certiginte cxion, mi trankvile promenis iom da tempo kaj acetis panojn, kasxtanojn,  mandarinojn kaj trinkajxojn por vespermangxo kaj sekvaj mangajxoj. Mi iomete antauxtimis eventualan bruon de karaoke en la hotelo, sed felicxe estis tute silenta tutan nokton. Nun mi pardonpetas Pacamon pro mia ne deca peto mencii al la hotelo por eviti bruon. Dank al lia zorgo en la hotelo cxio estis en ordo.

En la 12a, merkredo:
Profitante tre proksiman situon de la hotelo, mi facile povis alveni al la kajo.  Vidante sur la kajo nur unu sinjorinon, mi volas certigi, cxu gxusta kajo por Mugunghua, kaj do provis alparoli tre mallongan parolon en la korea lingvo montrante min per la fingro, Il-bon saram., sed antaux ol mia elbusxigo Mugunhua?, sxi diris japanlingve! Vi venis de Japanio! Cxu vi iros al Andong? Se jes, Cxi tien venos Mugunhua.  Surprizite mi tuj reagis al sxi en la japana,   Vi bone parolas la japanan. Kiam vi lernis? Mi lernis en mia infaneco. Tio signifas, ke vi pasigis la severan tempon pro Japana-Korea Aneksigxa periodo. Mi pardonpetas vin anstatau niaj antauuloj. Ne, vi ne diru tion, cxar la kulpon kauxzis tiama japana politikistoj.  Pro apartaj vagonoj, ni disigxis, dirante reciprokajn felicxojn.
Mugunhua ekveturis je 6:10. Mi tre komforte sidis rigardante eksterajn pejzagxojn. La trajno alvenis al Andong je 9:45. Elvagonigxinte, mi haste iris al la hotelo Andong Park, kaj tuj rapidis al la bushaltejo por atendi buson al Hahuemaul. Kvardek minutojn poste mi estis en la vilagxo. Ricevinte la mapeton, mi intencis sola promeni, sed hazarde renkontis japanan sinjorinon, kiu edzinigxinte al koreo logxas en Andong kaj laboras kiel volontula cxicxerono. Sxi tre afable gvidis min al kelkaj famaj domoj dum sia disponebla tempo. Kiam ni alvenis al la rando de la vilagxo, antau miaj okuloj aperis trans la livero la monteto Buyongdae, famkonata en koreaj historiaj televidaj dramoj. Sxi demandis, cxu mi volas supreiri. Komence mi hezitis, sed por ne bedauxri poste, mi jesis. Sxi prezentis du vojojn, la krutan kaj la facilan. Adiauxinte al sxi, mi transpasis la riveron Naktongan per boato, kaj elektis grimpi sur la kruta vojeto. Komence la vojeto estis ne tre kruta, sed pli kaj pli la deklivo krutigxis. Tiam venis al mia kapo la vortoj de


Sxlosilo, Al vi plej gravas sekureco. Estu atentema.  Mi hezitis, cxu retroiru au antauxeniru, sed finfine decidis antauxen atenteme, kaj 15 minutojn poste mi sukcesis atingi la supron. La vidajxo desur la supro estis tiel belega, ke mi ne volis forlasi la lokon. Tie mi mangxis panojn kaj lakton kiel luncxon. rigardante la vilagxon.


Rememorinte, ke tiun tagon oni okazigas mask-komikajxon, mi malsupreniris la monteton cxifoje per la milda deklivo, kaj revenis al la riverbordo. Por certigi la vojon al la areno, mi demandis vilagxaninon per unu vorto montrante la fingro supozitan direkton, Gu?. Sxi kapjesis indikante la saman direkton, Gu.
    
La malgranda areno estis plena de spektantoj, sed mi povis spekti la ludon.
Kvankam mi ne komprenas la korean lingvon, tamen per la gestoj mi povis imagi la signifojn. Mi tamen preferis promenadi por turismi en la vilagxo, do baldaux mi forlasis la spektejon. Mi vagadis entute tri horojn vizitante kelkajn domojn kaj ekstere rigardante multajn domojn. Kaj mi forlasis la vilagxon per buso je la 17:00. Cxe la bushaltejo mi konatigxis kun korea sinjoro, kiu cxicxeronas en la japana lingvo. En la buso ni senhalte babilis pri la interkomprenigxo inter niaj nacioj, la dua mondmilito, lia vizito al Japaio kaj Esperanto. Li interesigxis pri Esperanto, sed bedauxrinde ne restis tempo por suficxe prezenti la lingvon. Mi tranoktis cxe la hotelo Park.
Pri la Hahuemaul mi parolis en nia Zamenhoha festo al 50 cxeestantoj pli detale, cxar ili preskaux nenion sciis pri la vilagxo, Yangban, provinca kulturo k.t.p. Sed cxi tie mi ne detale skribis.
                                              
En la 13a, jxauxdo:
Je 8:30 mi forveturis de Andong per Saemaul. Per la rapida kaj komforta ekspreso mi alvenis al la stacio Cxongnjangni je 11:59. Tie Justa atendis min, kaj ni havis gxojan rerenkontigxon. Ni tagmangxis kaj multe babilis. Lau la konsilo de Sxlosilo, kiel eble multe en Esperanto (60 %) kaj en la japana lingvo (40%) pri diversaj temoj, libroj, vojagxoj, sxia laboro, sxia estonta celo, dramoj de ambaux landoj kaj sxiaj vizitoj al Japanio k.t.p. Malgrau mia malakcepto, sxi afable akompanis min gxis la flughaveno Incxeon.
Je 18:35 mi forlasis karan Koreion al Tokio.
Kun profunda dankemo mi finas la raporton. Gxis revido!  
                 Via japana amikino, Sano Hisako
    
          


  : Rec.   : List

  Mia vojagxo en Koreio, fare de s-ino SANO Hisako    LEE Jungkee 2012/04/24 82 397
568   La malnova vilaĝo Hahuemaul fare de s-ino SANO Hisako    LEE Jungkee 2012/04/24 45 311
567   "Apliko de Esperanto en la profesia agado"    LEE Jungkee 2012/04/20 65 346
566   Ʈ ûȸ Դϴ.    LEE Jungkee 2012/04/13 49 353
565   „Rekomendo kanti la eŭropan himnon en Esperanto    LEE Jungkee 2012/04/09 67 329
564   罺 'Kie estas amo, tie estas Dio' .    LEE Jungkee 2012/04/05 106 524
563   Knabino Ailin en jxurnalo    LEE Jungkee 2012/04/02 63 315
562   䰡 1̱.    LEE Jungkee 2012/03/25 73 418
561   Kiu estas plej lerninda lingvo? ǥϷ ô!    LEE Jungkee 2012/03/23 60 328
560   IEK 2012 (üڿ ȸ)    LEE Jungkee 2012/03/15 39 341
559   ǥϷ ô!    LEE Jungkee 2012/03/14 63 337
558     [re] ǥϷ ô!    LEE Jungkee 2012/03/15 59 334
557   Esperanto-kurso en Pingtung, Tajvano    LEE Jungkee 2012/03/10 67 334
556   -׼Ҹ    LEE Jungkee 2012/03/02 55 336
555   UEA EN KONSULTA PARTNERECO KUN UNESKO    LEE Jungkee 2012/03/01 72 339
554   internacia Forumo de artistoj    LEE Jungkee 2012/02/27 61 311
553   Karavanoj al la 79-a Kongreso de Esperanto en Italujo    LEE Jungkee 2012/02/26 57 331
552   Google ektradukas Esperanton    LEE Jungkee 2012/02/23 42 306
551   Dekdu argumentoj kontraŭ kaj por Esperanto    LEE Jungkee 2012/02/22 43 336
550   ¸ ȸ ȳ    LEE Jungkee 2012/02/22 63 353
549   ⸮ '¡ ι' 'ڸȣ' 1!    LEE Jungkee 2012/02/17 58 371
548   츣 ͺ並 .    LEE Jungkee 2012/02/15 84 369
547   banzej-o ; Ʈ ܾ    LEE Jungkee 2012/01/26 64 447
546   banĉun-o ; Ʈ ܾ    LEE Jungkee 2012/01/26 71 365
545   ߱    LEE Jungkee 2011/12/30 71 412
544   Lingva problemo en Usono    LEE Jungkee 2011/12/28 64 386
543   Mesagxo por la Internacia Virina Tago 2012, Hirosima    LEE Jungkee 2011/12/27 75 361
542   IJK-2012 ne okazos en Japanio    LEE Jungkee 2011/12/27 61 366
541   "Laborgrupo por la 125a jubileo de Esperanto".    LEE Jungkee 2011/12/23 64 355
540   JES 2011 ȳ!    LEE Jungkee 2011/12/20 60 385

    : List   [ 10] [1]..[11] 12 [13][14][15][16][17][18][19][20]..[30]   [ 10]
Name  Subject  Content  

Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by Webdimall

Warning: Unknown(): Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively. in Unknown on line 0