새 소식( Novajhoj)

 Login  Join

:: 국제 에스페란토 단편 영화제 개최에 참여합시다.
LEE Jungkee  (Homepage) 2014-05-05 10:51:25, Hit : 2,332, Rec. : 631
- Download #1 : Konkurso_de_mallongaj_filmoj_kaj_senpaga_vojaĝo_al_Ĉinio.doc (369.0 KB), Download : 6
- Download #2 : 10327228_1403688586578838_642650476_n.jpg (14.9 KB), Download : 7


Konkurso de mallongaj filmoj
Teo•Amo
Kiel nia lingvo Esperanto, teo povas roli kiel perilo por amo kaj geedziĝo. Bonvolu rakonti per filmeto pri teo kaj amo, vi havos ŝancon senpage vojaĝi al Ĉinio.

Foje diris Julio Baghy: “Amo kreas pacon, paco konservas humanecon, kaj humaneco estas la plej alta idealismo.” Amo estas la kerno de nia lingvo Esperanto. Kaj Teo, kiun trinkas ĉiutage du trionoj de la monda loĝantaro, estas la magia trinkaĵo, kiu vekas energion kaj iniciatas la vivmanieron de paco kaj amo. Tion celas ankaŭ nia lingvo Esperanto.
Do, aliĝu! Rakontu pri teo kaj amo per mallongaj filmoj! Ni estas pretaj gastigi vin en Ĉinio!
Celo
Sub aŭspicio de UEA, la konkurson lanĉas Ĉina Radio Internacia kaj aliaj ne-esperantistaj sponsoroj, subtenantoj kaj asistantoj, celante:
A)  evoluigi la arton de mallonga filmo en la internacia lingvo kaj premii partoprenantojn, kiuj elstariĝis pro sia kontribuo al la arto de mallonga filmo.
B) montri al la publiko, ke Esperanto estas viva, utila, vigla kaj profita....
C) atentigi ne-esperantistajn rondojn, allogi novajn “esperantistojn”, precipe junulojn, interkomuniki asociojn kaj klubojn de Esperanto kun lokaj radioj, televidoj, ĵurnaloj kaj aliaj ne-esperantistajn rondojn, kaj aktivigi individuojn kaj asociojn de Esperantujo.
D) Provi merkatigi Esperanton (La konkurson monsubtenas ĉinaj te-entreprenoj, societoj kaj lokaj registaroj)

La Regularo kaj la Aliĝilo troviĝas sube kaj en la jenaj ligiloj:
esperanto.cri.cn/filme(esperante)
esperanto.cri.cn/filmc (ĉine)

### Regularo ###
Tagordo
Programo/Monato        Majo        Junio        Julio        Aŭgusto        Septembro        Oktobro        Novembro
Filmo-kolektado                                           
Aljuĝo de ĵurio                                                                
Interreta Voĉdonado                                                
Premiado/Filmfestivalo                                                                    

Partopreno
- Partoprenos ĉiuj!
Amatoraj reĝisoroj, filmŝatantoj, amaskomunikilistoj, studentoj kaj kreemaj homoj el la tuta mondo.
-La aliĝo al la konkurso estas senpaga.
- Limdato estas la 31a de Julio 2014 laŭ la pekina tempo.
-Ĉiu filmo devas rilati al la temo “Teo•Amo”
-Ĉiu filmo estu minimume 2 kaj maksimume 10 minutojn longa.
- La filmo estu en la formato MP4.
-Estas permesataj desegnofilmoj, muzikfilmoj, dokumentaj filmoj, teatraj filmoj kaj iuj aliaj.
-Uzeblas iu ajn aparato por filmado, ekz. poŝtelefono, filmkamerao kaj (iu alia) similaj.
-Ĉiu lingvo de la mondo povas esti uzata.
Se la filmo estos farita ne en Esperanto, la filmfarantoj sin turnu al sia loka aŭ nacia Esperanto-asocio, aŭ al Ĉina Radio Internacia, por ke la filmo estu esperantigata subtitole.
-Filmfarantoj ne aldonu subtitolon, nur skribu subtitolon en la aliĝilo (sube).
- La partoprenanto estas la persono, kies nomo estas enskribita en la aliĝilo (sube).
- Se estas filmgrupo, unu reprezetanto el ĝi anoncu sin en la aliĝilo.
- La konkursaĵo kaj la aliĝilo estu sendita al:
A) La retpoŝtadreso    1150158647@qq.com  
                      aŭ
         filmkonkurso2014@163.com
B) La durdisko de servilo  ftp.cri.com.cn
   Bonvolu malfermi iun ajn dokument-pakaĵo en via komputilo kaj skribi ftp.cri.com.cn en la adresa kampo. Tiam aperas dialogujo, kaj tie vi enmetu la nomon espradioup kaj la sekretan kodon criesp. Post tio vi sendu la aliĝilon kaj la filmon
(vidu la skemon)
  unua paŝo
  
dua paŝo


Tria paŝo

C) Youtube
Publikigu la filmon en Toutube, skribu en aliĝilo la retadreson kaj sendu la aliĝilon al la retpoŝtadreso 1150158647@qq.comfilmkonkurso2014@163.com
- La partopreno en la konkurso signifas komprenon kaj akcepton de ĉiuj punktoj de ĉi tiu regularo.
-Demandojn rilatajn al la konkurso estu senditaj al
A) la retpoŝtadreso  amo@cri.com.cn
B) Skype         esperanto.film
Facebook      espradio@cri.com.cn
C) telefone       0086-10-68891795  

Rajtigo
- La kopirajto pri la muziko por publika uzo devas esti certigita.
- La personoj en la filmo permesis la uzon por publika prezento.
- La filmfaranto garantias, ke li havas ĉiujn necesajn permesojn
kaj rajtojn kaj ke neniuj rajtoj de aliaj personoj estas lezitaj.
- Post la konkurso la filmoj estos libere prezenteblaj por ĉiuj sub la “Creative-Commons-Licence (CC-BY)”.
Juĝo
Juĝo konsistas el Aljuĝo de ĵurio kaj Interreta Voĉdonado.
Aljuĝo de ĵurio:Naskiĝo de dek unuaj premioj, dek duaj kaj dek triaj
A)Unuan juĝadon respondecas Ĉina Film-Artista Asocio
B) Finan juĝadon respondecas la ĵurio, konsistanta el Mark Fettes, prezidanto de UEA, kaj fakuloj el kampoj de tekulturo kaj filmfarado.

Interreta Voĉdonado: 10 Premioj de la publiko
A)        Por la premio de la publiko, ordinara publiko voĉdonos por sia plej ŝatata kanto en la retejo esperanto.cri.cn/filme(esperante)  esperanto.cri.cn/filmc (ĉine), sen difinitaj kriterioj.
B)        La voĉdonanto devas liveri necesajn informojn por okaze ricevi donaceton. Dum la voĉdonado naskiĝos unu gajnanto de donaceto unusemajne.
C)        La voĉdonado daŭros de aŭgusto ĝis septembro.
Jura traktado de la rezulto ne eblas. Se Ĉina Radio Internacia ne ricevos sufiĉe multajn filmetojn, ĝi rezervas al si la rajton, nuligi iun premion.

Premioj
- Dek unuaj premioj: Unu reprezentanto de filmfarantoj de ĉiuj premiotaj filmoj senpage 5-tage vojaĝos al Ĉinio kaj partoprenos en Esperanto-Filmfestivalo, kiu okazos fine de oktobro aŭ komence de novembro,2014.
Krom la reprezentanto, se al la filmfestivalo partoprenos aliaj filmfarantoj de la premiotaj filmoj, ni nur pagos nutraĵon kaj loĝadon dum la festivalo (5 tagoj).
- Dek duaj: Atestilo kaj premi-donaco
- Dek triaj: Atestilo kaj premi-donaco
- Dek premioj de la publiko: Atestilo kaj premi-donaco

- Anonco de la rezulto de la konkurso okazos en Esperanto-Filmfestivalo, kiu okazos fine de oktobro aŭ komence de novembro, 2014, Ĉinio.
- La rezulto de la konkurso estos publikigita en la retejo de Ĉina Radio Internacia(ĈRI): esperanto.cri.cn/filme (esperante)
            esperanto.cri.cn/filmc (ĉine)

*ĈRI-Oficejo:
Esperanto Service, CRI-36
China Radio International
P.O.Box 4216, Beijing
P.R.CHINA 100040
Rimarkigo: Esperantistoj estas invitataj traduki tiun ĉi dokumenton al aliaj lingvoj. – Dankon.
### Aliĝilo ###
Nomo de la partoprenanto                Aĝo         
Ŝtateco                Profesio        
Telefono kaj
Retpoŝtadreso        
Reta ligilo por elŝuti ĝin
(Marki la □)        □ 1150158647@ qq.com  
filmkonkurso2014@163.com  
□ ftp.cri.com.cn
□ adreso de Youtube :
Titolo de la konkursaĵo        

Resumo de la konkursaĵo
        
subtitolo
        

Rajtigo

        
Mi garantias, ke la konkursaĵo estas originala, ke mi havas ĉiujn rajtojn sur la konkursaĵo kaj ke ĉiuj informoj donitaj estas veraj.
Mi garantias, ke
- La kopirajto pri la muziko por publika uzo devas esti certigita.
- La figuroj en la filmo estas permesitaj por uzo de la publiko..
- La filmfaranto garantias, ke li havas ĉiujn necesajn permesojn
kaj rajtojn kaj ke neniuj rajtoj de aliaj personoj estas lezitaj.
- Post la konkurso la filmoj estos libere prezenteblaj por ĉiuj sub la “Creative-Commons-Licence (CC-BY)”.
                                Dato:_______________


SALUTO DE UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO

Nome de Universala Esperanto-Asocio, mi esprimas niajn gratulojn al Ĉina Radio Internacia pro ĉi tiu unika kaj valora konkurso.

En la nuna epoko, filmo kaj video fariĝis pli gravaj ol iam ajn antaŭe por kunligi homojn el ĉiuj kontinentoj. Ne plu estas tiel, ke nur profesiuloj kun granda buĝeto povas produkti kaj disvastigi siajn kreaĵojn. Filmo fariĝis tre demokratia, fleksebla kaj malmultekosta rimedo,  per kiu eblas ŝerci kaj seriozi, festi kaj protesti; per kiu eblas ekhavi pli veran bildon pri la ĉiutagaj zorgoj, esperoj kaj streboj de niaj kunhomoj tra la mondo.

Tiuj estas ankaŭ la celoj de Esperanto - unike demokratia, fleksebla kaj malmultekosta lingvo por tutplaneda komunikado. Tial UEA volonte subtenas ĉi tiun konkurson, kaj kunlaboros por sukcesigi ĝin.

Gratule kaj bondezire

Mark Fettes
Prezidanto
Universala Esperanto-Asocio


  : Rec.   : List

5246   아르헨티니아에서-8 (2104.7.30) / 관광의 날-부에노스 아이레스를 거닐다.    LEE Jungkee 2014/07/31 629 2739
5245    아르헨티니아에서-7 (2104.7.29) / 아시아 활동 분과 열리다.    LEE Jungkee 2014/07/30 668 2663
5244    8월 (270기) 에스페란토 입문 강의 수강생 모집 안내,    LEE Jungkee 2014/07/30 568 2188
5243     지금 아르헨티나 세계 에스페란토 대회에 참석중입니다.    LEE Jungkee 2014/07/30 586 2351
5242   아르헨티니아에서-6 (2104.7.28) / 원불교 분과와 '아르헨티나의 밤' 갖다.    LEE Jungkee 2014/07/29 635 2684
5241   아르헨티니아에서-5 (2104.7.27) / 대회 개막을 선언하다.    LEE Jungkee 2014/07/28 611 2668
5240   아르헨티니아에서-4 (2104.7.26) / 이사회와 Movada Foiro 열리다.    LEE Jungkee 2014/07/28 650 2635
5239   아르헨티니아에서-3 (2104.7.25) / 대회장에서의 반가운 만남.    LEE Jungkee 2014/07/26 666 2736
5238   아르헨티니아에서-2 (2104.7.24) / 부에노스아이레스 거리 풍경.    LEE Jungkee 2014/07/25 638 2797
5237   아르헨티니아에서-1(2104.7.22) / 부에노스아이레스에 도착하다.    LEE Jungkee 2014/07/23 654 2452
5236   러시아 어린이와 종이편지로 친구하실분을 찾습니다.    LEE Jungkee 2014/07/17 587 2461
5235   2015년,100차 프랑스 세계 에스페란토대회 참가자를 위한 추천 도서!    LEE Jungkee 2014/07/13 622 2718
5234   국제공인 에스페란토 시험 KER 합격자 발표    LEE Jungkee 2014/07/12 577 2538
5233   문화원 여름 일정 안내입니다.    LEE Jungkee 2014/07/08 605 2489
5232   8월 (270기) 에스페란토 입문 강의 수강생 모집 안내,    LEE Jungkee 2014/07/05 563 2223
5231   대전 여름 공부 모임, 서울에서 버스타고 함께 가기 신청하기    LEE Jungkee 2014/06/27 590 2480
5230   대전 여름 에스페란토 합숙 모임에 많은 참석을 바랍니다.    LEE Jungkee 2014/06/24 593 2811
5229   문화원 중급 강습 안내    LEE Jungkee 2014/06/21 588 1867
5228   문화원 6월 셋째주 요일별 일정    LEE Jungkee 2014/06/15 615 2461
5227   La 6-a Kurskunveno de Esperanto en Tokio    LEE Jungkee 2014/06/12 678 2490
5226   7월 (269기) 초급 강습 안내    LEE Jungkee 2014/06/07 603 2457
5225   문화원 6월 1, 2주 요일별 일정    LEE Jungkee 2014/06/07 583 2491
5224   미국 에스페란티스토 중급반 참석    LEE Jungkee 2014/06/04 698 2299
5223   인도네시아 회장 환송 모임 안내    LEE Jungkee 2014/05/30 581 2666
5222   Rondo Verdulo 제 4회 초청 강연회에 초대합니다.    LEE Jungkee 2014/05/27 628 2772
5221   경희대 신문에 실린 '진정한 국제어는 무엇인가?'    LEE Jungkee 2014/05/19 661 2783
5220   님의 침묵 (한용운/ 최대석 번역)    LEE Jungkee 2014/05/14 613 2663
5219   국제공인 시험 응시자를 위한 시험 준비사항    LEE Jungkee 2014/05/13 682 2810
5218   (새로 들어온책) 노암 촘스키의 Imperiaj Amibicioj (제국의 야망들)    LEE Jungkee 2014/05/12 721 2780
5217   6월 에스페란토 입문 강의 (268기) 안내    LEE Jungkee 2014/05/10 633 2270
5216   인도네시아 에스페란티스토 Ilia님 일정    LEE Jungkee 2014/05/07 700 2873
5215   5월 중급 강습 안내    LEE Jungkee 2014/05/05 577 1912
  국제 에스페란토 단편 영화제 개최에 참여합시다.    LEE Jungkee 2014/05/05 631 2332
5213   세계 에스페란토 협회 가입 안내! (현재 109명 가입)    LEE Jungkee 2014/05/02 823 3247
5212   제16회 [선구자의 날] 행사 안내    LEE Jungkee 2014/04/29 624 2563
5211   에스페란토를 유럽 공용어로 채택하기 위한 서명 운동에 참여합시다.    LEE Jungkee 2014/04/29 606 2487
5210   제 4회 'Rondo Verdulo' 외국인 초청 강연회    LEE Jungkee 2014/04/24 942 3203
5209   :: 제 3회 'Rondo Verdulo' 외국인 초청 강연회 (이번주 수요일)    LEE Jungkee 2014/04/20 654 2817
5208   문화원 4월 넷째주 일정입니다.    LEE Jungkee 2014/04/19 716 2788
5207   세계 에스페란토 협회 가입 안내    LEE Jungkee 2014/04/19 590 1846

    : List [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10]..[136]   [다음 10개]
Name  Subject  Content  

Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by Webdimall

Warning: Unknown(): Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively. in Unknown on line 0