초급반/Baza kurso

 Login  Join

:: Oficiala raportajxo 'Laosa projekto'.
LEE Jung-kee  (Homepage) 2009-04-24 07:54:11, Hit : 5,818, Rec. : 139

“LA LINGVO DE PACO” EN LA PACA LANDO

Esperanto-Eduka Projekto en Laoso fare de KAEM

RAPORTO PRI LA UNUA ETAPO DE LA PROJEKTO
(6ª - 20ª de Aprilo 2009)

Kun plezuro ni volus informi, ke la unua fazo de la projekto en Laoso (dum la periodo 6ª-20ª de Aprilo 2009) estis realigita sukcese en la ĉefurbo de la lando, Vientiano.

La agado en Laoso estis planita kaj gvidata de:
S-ro Lee Jung Kee – el Seulo, Suda Koreio, Presidanto de La Komisiono de UEA pri Azia Esperanta Movado (KAEM)
S-ino KlaritaVelikova – el Londono, Britio, Prezidanto de Monda Esperanta Ligo por Sporto(MELS)

Ĉefaj kunordigantoj, helpantoj por la organizado el Laoso

S-ro K.Baran ( Direktoro de la  Kolegio pri Administrado “Unueco”)
S-ro S.Sonepachan (Administranto de la Kolegio pri Administrado “Unueco”)
Prof.S.Holanouphab (Vicestro de Fakulteto de Literaturo en la  Nacia Unuversitato de Laoso)
S-rino V.BouddaKham ( Direktoro de  Laosa-Singapura Kolegio pri Komerco)
S-ro H.Selan (Operacia Administranto de Laosa-Singapura Kolegio pri Komerco)
S-ro K.Nenhuangmala ( Administranto en farmaceja kompanio ĉe Ministrejo de Sano)

Pli gravaj Esperantaj eventoj dum la unua unusemajna periodo
(6ª - 12ª de Aprilo 2009)

1)        Renkontiĝoj kun laosanoj (12-14 civitanoj ĉefe diplomiĝitaj en Orienta Eŭropo (kun diversaj profesioj de la kampo de sanprevento, medicino, farmacio, ministrejo de financoj, agrikulturo, edukado kaj privata enterpreno), kaj antaŭa popularigo de la projekto pere de neformalaj kontaktoj (4a-6a de Aprilo, 2009).

2)        Renkontiĝoj kun 5 ĉefaj kunordigantoj de Laosa flanko kaj diskuto de la strategio kaj eventplano por la semajno (6 Aprilo 2009).

3)        Esperanto-klaso (enkonduko kaj baza leciono kun ekzercoj) por civitanoj de la ĉefurbo, kiuj studis eksterlande, parolas kelkajn fremdajn lingvojn kaj montris intereson al Esperanto (6ª de Aprilo 2009).

4)        Du prelegoj (en angla lingvo, kun “powerpoint” kaj traduko al laosa) en la Laosa-Singapura Kolegio pri Komerco, en Vientiano(7ª de Aprilo 2009).
-        “LA LINGVO DE PACO” EN LA PACA LANDO”, farita de s-ino K. Velikova (pri  la ideo de la Universala lingvo, la bezono por komuna scienca lingvo, historio, uzado kaj gravaj karakterizoj de Esperanto, organizoj kaj eventoj en Esperantujo ktp.),
-        “AZIA ESPERATO-MOVADO”, prezento per bildoj, farita de s-ro Lee Jung Kee

*Partoprenis instruistoj (de angla, franca kaj laosa lingvo) kaj lernantoj (entute ĉirkau 40 personoj) de la kolegio.

5)        Elkonduka Esperanto-klaso por la lernantoj de la kolegio, kiuj esprimis intereson eklerni la lingvon (7ª de Aprilo 2009).
* La lernado kun praktikaj ekzercoj okazis tuj post la prelegoj. En la grupo de la 8 lernantoj partoprenis ankaŭ instruisto de laosa, angla kaj franca lingvo kaj japana enterprenisto, kiu memlernis Esperanton rete.

6)        Vizito de de la  Kolegio pri Administrado “Unueco” kaj pridiskuto kun la estraro la eblecon enigi Esperanton kiel unu el la elekteblaj lernoobjektoj en la kolegio aŭ la estonta kolegio pri turismo, kiu estas preparata nuntempe (7ª de Aprilo 2009).

7)        Renkontiĝo de s-ro Lee, s-ino Velikova kaj s-ro Baran en la Korea Ambasadorejo en Laoso - kun la konsulo, s-ro Kim Jun-Sung, al kiu la Esperanto- projekto estis prezentita (7ª de Aprilo 2009).

*La unua klaso okazis en halo de la plej granda Korea restoracio en Vientiano “Ĉoŭon“ kaj al la grupo de la lernantoj aliĝis la estro de la restoracio, kiu lernis japanan lingvon en sia univ.

8) Persona renkontiĝo de s-ro Lee, s-ino Velikova kaj estroj de Kolegio “Unueco” kun la Vicprezidanto de Nacia Universitato de Laoso, Prof. D-ro Ph.Khounsavath ( respondeculo pri akademia, esplora kaj postdiploma univ.); diskuto de la politiko de la Universitato pri fremdaj lingvoj, unua prezento de Esperatno al la profesoroj kaj studentaj tie, pri kio li estis antaŭe informita (8ª de Aprilo 2009).

* La vicprezidanto, lingvisto pri literologio, bonvenigis la planitajn prelegojn en la universitato kaj montris sian iaman intereson al la lingvo (antaŭ 20 jaroj, kiam li aĉetis Esperantan lernolibron en Germanio).

9) Persona renkontiĝo de s-ro Lee, s-ino Velikova kaj estroj de Kolegio “Unueco” kun la Vicestro de la Fakulteto pri Literaturo ( Fako pri Laosa Lngvo & Maskomunikado) en la Nacia Universitato de Laoso, Prof. S.Holanouphab, kiu organizis prezenton de Esperanto en la fako (8ª de Aprilo 2009).

10)        Du prelegoj (en alngla lingvo kun “powerpoint” prezentoj kaj traduko al laosa) en la Nacia Universitato de Laoso(8ª de Aprilo 2009):
- “LA LINGVO DE PACO” EN LA PACA LANDO”, farita de s-no K. Velikova (pri  la ideo de la Universala lingvo, la bezono por komuna scienca lingvo, historio, uzado kaj gravaj karakterizoj de Esperanto, organizoj kaj eventoj en la Esperantujo. ktp.),
- “AZIA ESPERATO-MOVADO”, prezento per bildoj, farita de s-ro Lee Jung Kee

•        Partoprenis profesoroj (de okcidenteŭropaj kaj slavaj lingvoj, korea, ĉina ktp.) kaj studentoj (entute pli ol 40 personoj) de la lingvistikaj fakoj.

11)        Parolado pri Esperanto, Esperanto kaj Bahaismo kaj la celoj de la Esperanta Projekto en la Bahaa Centro en Vientiano, dum regula religia kunsido, kun prezento de Bahaa Esperanto-Ligo kaj Bahaa preĝo en Esperanto (8ª de Aprilo 2009):.  

12)        Granda komuna Esperanto-evento en halo de Korea restoracio(9ª de Aprilo 2009)::
-        klaso kun 7 lecionoj por komencantoj (Esperanta Prononco; Baza Esperanto-Gramatiko; Esperanta Vortaro por Komencantoj; Elekto de kontaktpersonoj de la 3 apartaj grupoj (de la Universitato, de la Laosa-Singapura Kolegio,kaj de la civitanoj);
-        vespermanĝado kun libera parolado kaj praktikado de Esperanto.

*Partopdenis pli ol 35 personoj (profesoroj, studentoj, civitanoj) kiuj jam estis en la antaŭaj eventoj kaj ekemis lerni la lingvon.  

13)        Renkontiĝo kaj individua Esperanto-edukado de la respondeculoj de la grupoj, kun praktikaj ekzercoj uzante bazan Esperantan gramatikon kaj leksiko, persona motivigo. (10ª de Aprilo 2009).

14) Aparta renkontiĝo kun la elektitaj respondeculoj (zorgantoj) kaj konsilantoj (12ª de Aprilo 2009); diskuto de la strategio por evoluo de la estonta Esperanto-movado en Laoso la 2a etapo de la projekto (post Aprilo, 2009) – daŭrigo de memlernado de Esperanto, planado de la 3a etapo – Esperanto-kursoj, kunlaboro kun UEA, KAEM, individuoj el eksterlandaj kaj precipe el la aliaj Aziaj landoj kaj fondo de Laosa Esperanto –Asocio.

15)        Adiaŭa vespero (por s-ro Lee Jung Kee) kun manĝado kaj libera komunikado, praktikante Esperanton (12ª de Aprilo 2009); resumo de la laboro dum la semajno kiel 1ª fazo de la projekto por Laoso kaj parolado pri vastigo de la celoj.

Daŭrigo de la unua fazo de la projekto, gvidata de Klarita Velikova:

16) Instruado pri uzo de interreto por komnikado inter geesperantistoj: ekfunkciigo de novaj  retadresoj de novaj laosaj esperantistoj kaj interŝanĝo de unuaj leteroj en Esperanto kun esperantistoj de aliaj landoj; montrado de uzo de Skajpo por voĉa komunikado kun alilandaj esperantistoj (13ª de Aprilo 2009)

17) Laosa Novjara Festo kun Esperantista unutaga ekskurso per mikrobuso al “Nam Lik” Eko-vilaĝo, en kiu partoprenis Klarita kaj du laosaj familioj de novaj esperantistoj(14ª de Aprilo 2009).

18) Tri tagojn (17ª,18ª kaj 19ª de Aprilo) Esperanto-seminario por komencantoj, studentoj kaj   civitanoj en la somerĝardeno de Lane Xane hotelo) – fino de la bazaj gramatikaj reguloj; ekzerco por ekparolado kaj faro de frazoj en Esperanto.
      
19) Intervjuo (20ª de Aprilo) kun Klarita Velikova kaj Kanna Baran ĉe la Laosa gazeto “Vientiane Times”- prezento de Esperanto, la eventoj en Vientiano kaj la ideoj pri la Esperanto en Laoso en la estonteco.  
      
      20) Vespera renkontiĝo (20ª de Aprilo) en la domo de la “unua Esperanta familio” en Laoso – diskuto pri la evoluigo de Esperanto-movado en Laoso (administraj kondiĉoj de registaro) kaj bezonoj por la daŭrigo de la edukado.
      
      21) Adiaŭa festo por Klarita (20ª de Aprilo) kun civitanoj partoprenintaj en la Esperanto-klasoj.

Diskutindaj temoj rilate la estonteco de la Esperanto-movado en Laoso

       Estonta  movado en Laoso
1.        Instruado de Esperanto sub la gvido de eksterlanda gvidanto el Vjetnamio aux Ĉinio.
2.        Per Skajpo kontakti eksterlandajn esperantistojn.
3.        Organizi landan asocion kaj aliĝi al UEA
4.        Kontribui por sudorientaziaj landoj : Mianmaro, Kamboĝo, Tajlando


Por instruo-gvidanto el Vjetnamio kaj Ĉinio
1.        Restado-periodo : dum unu monato
2.        Loĝado : cxe la domo de s-ro Kanna
3.        Manĝado : memkuirado
4.        Honorario (aŭ poŝmono) : nedecidita
5.        Kursejo : en la lernejo de s-ro Kanna


  : Rec.   : List

691    Karavano por 6-a Azia kongreso iniciatite de s-in...    LEE Jung-kee 2009/07/09 105 4991
690   'La 5-a Internacia Renkontigxo de Meditado'    LEE Jung-kee 2009/07/05 109 5449
689   La 41a Korea Kongreso de Esperanto    LEE Jung-kee 2009/07/02 116 5545
688   La 4-a Internacia Esperanto-Renkontigxo de Uxonbul...    LEE Jung-kee 2009/06/30 125 7431
687   PROPONO DE UEA PRI ESPERANTO AL KVAR MONDAJ GVIDAN...    LEE Jung-kee 2009/06/28 129 7068
686   Intervjuita en korea televido    LEE Jung-kee 2009/06/21 137 4460
685   Aligxkotizo por la 6-a Azia kongreso    LEE Jung-kee 2009/06/05 108 5250
684   La 28-a Komuna Seminario en Nankino, Ĉinio    LEE Jung-kee 2009/06/04 186 4743
683   Intervjuo de Pola Radio al s-ro Osmo Buller    LEE Jung-kee 2009/06/01 139 5632
682   La 1-a Junulara Seminario en Esperanto    LEE Jung-kee 2009/05/28 218 7241
681   Eldonejo Stano Marček,    LEE Jung-kee 2009/05/09 181 3944
680   Al tiuj,kiuj planas viziti Laoson,    LEE Jung-kee 2009/05/06 174 5022
679   19-a Internacia Esperanto-Kurskunveno    LEE Jung-kee 2009/05/01 122 6832
  Oficiala raportajxo 'Laosa projekto'.    LEE Jung-kee 2009/04/24 139 5818
677   Tria letero el Viantieno, Laoso    LEE Jung-kee 2009/04/13 123 5433
676   Dua letero el Vientiano, Laoso    LEE Jung-kee 2009/04/09 142 5980
675   pri la 28-a Komuna Seminario    LEE Jung-kee 2009/04/06 114 6083
674   Unua letero el Vientiano, Laoso    LEE Jung-kee 2009/04/06 126 6473
673   28届中日韩三国世界语青年&#...    LEE Jung-kee 2009/04/03 130 1758
672   Osmo Buller kaj UK 2012    LEE Jung-kee 2009/03/31 140 4516
671   Miaj memoroj pri Profesoro LEE CHONG YEONG    LEE Jung-kee 2009/03/23 170 6734
670   La 9a Printempa Renkontigxo en Vjetnamio    LEE Jung-kee 2009/03/23 122 6918
669   Viktimo de vjetnama milito    LEE Jung-kee 2009/03/21 134 5256
668   Libro-donaco al Laoso    LEE Jung-kee 2009/03/18 121 5609
667   Novajxo el Tagxikio    LEE Jung-kee 2009/03/18 138 5994
666   :: La 4-a Internacia Esperanto-Renkontigxo de Uxon...    LEE Jung-kee 2009/03/12 132 9868
665   Lingva problemo en Irako kaj Afganio    LEE Jung-kee 2009/02/27 148 5976
664   Esperanto en Indonezio (2)    LEE Jung-kee 2009/02/26 170 6891
663   Esperantisto el Balio    LEE Jung-kee 2009/02/26 229 7123
662   La Fono de Internacia Tago de Gepatra Lingvo    LEE Jung-kee 2009/02/22 145 7110

    : List   [이전 10개] [1]..[11][12][13][14][15][16] 17 [18][19][20]..[40]   [다음 10개]
Name  Subject  Content  

Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by Webdimall

Warning: Unknown(): Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively. in Unknown on line 0