초급반/Baza kurso

 Login  Join

:: Intervjuo de Pola Radio al s-ro Osmo Buller
LEE Jung-kee  (Homepage) 2009-06-01 15:49:15, Hit : 5,632, Rec. : 139
- Download #1 : IMG_0018.jpg (155.5 KB), Download : 30PR:     Ni ankaŭ proponas intervjuon de la ĵus reveninta el Vjetnamio  Ĝenerala Direktoro de UEA Osmo Buller.

Osmo, Kiun vi faris en Vjetnamio?


OB:          Mi faris tre rapidan mallongan viziton, mi venis  tien je marda vespero, kaj partoprenis tre plenajn tagojn, merkredon,  ĵaŭdon kaj vendredon, dum tiuj tagoj, mi ĉefe parolis kun reprezentantoj de Vjetnama Esperanto-Asocio pri  ilia invito de Universala Kongreso de Esperanto en la jaro 2012 en Hanojo, la ĉefurbo. Multaj  aŭskultantoj jam scias, ke antaŭ kelkaj monatoj mi faris viziton al Koreio invitita de Korea Esperanto-Asocio ankaŭ ili volas okazigi UK-on en la sama jaro 2012. Estas klare, ke la Kongreso okazos tiam en Azio, sed ĉu ĝi okazos en Koreio aŭ Vjetnamio, tion mi ankoraŭ ne scias. Pri tio, la estraro de UEA siatempe faros finan decidon. Mia vizito estis ĝuste por esplori la kondiĉojn, kaj oni povas diri, ke tiuj kondiĉoj sendube ekzistas,  temas do pri komparado…


PR:     inter Busan…

OB:     …kaj Hanojo. Avantaĝoj, malavantaĝoj, plusoj, minusoj kaj surbaze de ili, la estraro devas fine decidi. Estas tute klare, ke en Vjetnamio regas kora entuziasmo inviti UK-on…


PR:     Neniam okazis ankoraŭ…

OB:     …en Vjetnamio kaj tio probable klarigas entuziasmon. Oni povas diri, ke la vjetnama movado ĝenerale estas tre entuziasma  movado, ĉar ĝi konsistas grandparte el…

PR:     …junuloj.

OB:     …gejunuloj, kiu estas okulfrapa apartaĵo de la vjetnama movado kompare kun la movado el preskaŭ ĉiuj aliaj landoj. Unuflanke, estas maljunaj veteranaj esperantistoj kaj aliflanke, la junularo.  Preskaŭ   tute mankas la mezaĝaj esperantistoj, tion ili klarigis kiel la sekvoj de tiu longa milita periodo kaj poste ankaŭ longa transira periodo al pli normala vivo denove. Tiu  manko de tiuj generacioj estas  okulfrapa. Sed la maljunaj veteranoj estas ankoraŭ sufiĉe multaj kaj estas mirinde viglaj. Granda plimulto de junularo estas junulinoj. Ekzemple en Hanojo, mi renkontis dekojn da junaj esperantistoj,  mi ne povas parole pri renkontiĝo kun GEjunuloj,    estas klarigebla, ĉar estis nur 2 knaboj kiam estis 30…


PR:….knabinoj,


OB:     …knabinoj, kun kiuj mi havis okazon renkontiĝi. Mia programo por ambaŭ vesperoj estis kun neoficialaj reprezentantoj de la vjetnama junularo  kiu akompanis min dum kiuj, mi povis konatiĝi kun ili kaj ilia agado. Tute aparte estas mia lasta programero en vendredo , kiu konsistis interalie en la disdonado de atestiloj al la sukcesaj plenumintoj  la elementa kurso, el dekoj da sukcesintoj, estis unu  ok dek jara knabo, tre vigla samideano, kiu eklernis Esperanton por pli vigla aktivado de sia cerbo, li jam mirinde bone parolis, kaj mi fakte eĉ miris, ke  la elementa kurso estas tiel efika en relativa mallonga tempo, ke  ili kapablas jam interparoli en Esperanto, mi povas diri, ke mi admiras ilian kuraĝon.   Eĉ ĉe  eŭropaj komencantoj mi  malofte renkontis tian kuraĝon kiun mi renkontis tie. Tio estas vere admirinda.       Estis  ankaŭ turisma programo, ĉar mi havis tre interesan ekskurson al  Ha Long Golfo, du cent kilometrojn de Hanojo. Tiu golfo  estas ĉe la maro, kun tre belaj kaj  fantaziaj kavernoj     Dum tiu vizitado, unu el miaj gvidantinoj la knabino estas ĝuste tiu nova esperantistino, kiu komencis  lerni Esperanton nur antaŭ tri monatoj … Ŝi rakontis, ke ŝi lernis unu fojon ĉiusemajne po du horoj.


PR:     Ĉu vi ankaŭ havis okazon viziti iun infrastrukturan elementon de la eventuala kongreso, paroli kun la oficialaj reprezentantoj de la lando?


OB:     Jes, evidente. Mi vizitis tute novan kaj tre modernan, tre praktikan kongresejon grandan, kiu antaŭ mia vizito okazis granda konferenco, kunveno  de ministroj pri fremdlandaj aferoj de eŭropaj landoj kaj aziaj landoj,  Tiu konferenca centro estas tre moderna . Mi vizitis ankaŭ Fremdlingvan Universitaton en Hanojo, kiu estas la produktejo de tiuj  novaj junaj esperantistoj ĉar tie regule okazas instruado de Esperanto je diversaj niveloj. Do  tiu universitato verŝajne estos  la loko kie okazoj la laboraj kunvenoj de la UK tial, ke nur okazos la inaŭgura kaj la ferma ceremonioj en la moderna kongresejo, ĉar ĝi situas iom ekster la urbo. Pri diversaj aliaj aferoj kaj nemateriaj kondiĉoj de la UK, mi parolis kompreneble kun reprezentantoj de Vjetnama Esperanto-Asocio, aparte kun reprezentanto de Vjetnama Unio de Amikecaj Organizoj kiu estas tegmenta organizaĵo ankaŭ de Vjetnama Esperanto-Asocio. Ĝi estos partnero en la organizo de UK, mi renkontis la vicĉefon de la Unio, kiu havas rangon de vicministro, estis tiu, kiu renkontis min kaj poste ankaŭ  kune tagmanĝis kaj havis interesan diskuton pri ĉefaj temoj de komuna intereso, aparte tre komprenebla pri Esperanto, en la monda skalo kaj la vjetnama skalo, mi povas diri, ke en Vjetnamio,  ĉe la plej altaj ŝtataj niveloj, oni jam scias, kio estas Esperanto, flanke, la movado havas malnovan historion en Vjetnamio, ĝis estis fondita tiatempe de gravaj intelektuloj, kiuj havas poste pozicion en la politika kaj kultura kaj socia vivo, eĉ la eksprezidento Ho Chi Minh sia tempe eklernis Esperanton, pri kio mi ne sciis…


PR:     Ĉu vi povas diri, ke temas pri sukcesa vizito?

OB:     Jes, ĝi estis sukcesa, mi povas diri, ke mi estas tre kontenta, pro tio, ke la vizito plenumis miajn celojn, kaj ankaŭ la vjetnamaj samideanoj ŝajnis ankaŭ tre kontentaj,kompreneble  ilia kontenteco estas cent procentoj  havi la eblon kontaktiĝi kun funkciulo de UEA, ĉar tiuj ŝancoj estas maloftaj.  Mi ankaŭ havis okazon ĉeesti inaŭguran ceremonion de nova ZEO kiu fakte estas kiel diri, kompletigo de ZEO kiu antaŭ dek jaroj, kiam  Azia Kongreso de Esperanto okazis en Hanojo, tie oni plantis esperantan arbon. Tiu arbo mirinde grandiĝis,  tre rapide kreskis, mankis indikilo. Aparte ĝi nomiĝas ne oficiale Esperanto- arbo, sed  Zamenhof-arbo ĉar tiun indikilon, kiun oni inaŭguris ne estas simpla ŝildo, sed granda monumenta ŝtono, kiu diras, ke jen staras Zamenhof-arbo  plantita okaze de la Azia Kongreso , kaj tiel hanojanoj havos lokon  kiu fariĝos nepra parto en la vizito de alilanda esperantisto kiu vizitos Hanojon. Ĝi estas ĉe tre bela lageto en Hanojo, estas kelkaj lagetoj en la urbo, kaj Esperanto kun la Zamenhof arbo estas tre bela loko por fotiĝi, certe esperantistoj venos.


PR:     Estas grave, ke tiu ĉi ŝildo de Zamenhof-arbo   inaŭguras  en la  Zamenhof-jaro 2009, ĉu ne?


OB:     Jes, estas bela koincido.


PR:     Koran dankon pro tiu ĉi raporto  pri via mallonga vizito al Vjetnamio sed tamen grava en la perspektivo de la kongreso 2012.


OB:     Jes,  ĝi estas grava. Sed ĝi estas  ankaŭ grava por pli firmigi kaj pli proksimigi vjetnaman movadon  kun  la tuta monda movado.


Retranskribo, redaktado kaj vjetnamigo de Nguyen Xuan Thu


  : Rec.   : List

691    Karavano por 6-a Azia kongreso iniciatite de s-in...    LEE Jung-kee 2009/07/09 105 4991
690   'La 5-a Internacia Renkontigxo de Meditado'    LEE Jung-kee 2009/07/05 109 5450
689   La 41a Korea Kongreso de Esperanto    LEE Jung-kee 2009/07/02 116 5545
688   La 4-a Internacia Esperanto-Renkontigxo de Uxonbul...    LEE Jung-kee 2009/06/30 125 7431
687   PROPONO DE UEA PRI ESPERANTO AL KVAR MONDAJ GVIDAN...    LEE Jung-kee 2009/06/28 129 7068
686   Intervjuita en korea televido    LEE Jung-kee 2009/06/21 137 4461
685   Aligxkotizo por la 6-a Azia kongreso    LEE Jung-kee 2009/06/05 108 5250
684   La 28-a Komuna Seminario en Nankino, Ĉinio    LEE Jung-kee 2009/06/04 186 4743
  Intervjuo de Pola Radio al s-ro Osmo Buller    LEE Jung-kee 2009/06/01 139 5632
682   La 1-a Junulara Seminario en Esperanto    LEE Jung-kee 2009/05/28 218 7241
681   Eldonejo Stano Marček,    LEE Jung-kee 2009/05/09 181 3944
680   Al tiuj,kiuj planas viziti Laoson,    LEE Jung-kee 2009/05/06 174 5022
679   19-a Internacia Esperanto-Kurskunveno    LEE Jung-kee 2009/05/01 122 6832
678   Oficiala raportajxo 'Laosa projekto'.    LEE Jung-kee 2009/04/24 139 5819
677   Tria letero el Viantieno, Laoso    LEE Jung-kee 2009/04/13 123 5433
676   Dua letero el Vientiano, Laoso    LEE Jung-kee 2009/04/09 142 5980
675   pri la 28-a Komuna Seminario    LEE Jung-kee 2009/04/06 114 6083
674   Unua letero el Vientiano, Laoso    LEE Jung-kee 2009/04/06 126 6473
673   28届中日韩三国世界语青年&#...    LEE Jung-kee 2009/04/03 130 1758
672   Osmo Buller kaj UK 2012    LEE Jung-kee 2009/03/31 140 4517
671   Miaj memoroj pri Profesoro LEE CHONG YEONG    LEE Jung-kee 2009/03/23 170 6734
670   La 9a Printempa Renkontigxo en Vjetnamio    LEE Jung-kee 2009/03/23 122 6918
669   Viktimo de vjetnama milito    LEE Jung-kee 2009/03/21 134 5256
668   Libro-donaco al Laoso    LEE Jung-kee 2009/03/18 121 5609
667   Novajxo el Tagxikio    LEE Jung-kee 2009/03/18 138 5994
666   :: La 4-a Internacia Esperanto-Renkontigxo de Uxon...    LEE Jung-kee 2009/03/12 132 9868
665   Lingva problemo en Irako kaj Afganio    LEE Jung-kee 2009/02/27 148 5976
664   Esperanto en Indonezio (2)    LEE Jung-kee 2009/02/26 170 6891
663   Esperantisto el Balio    LEE Jung-kee 2009/02/26 229 7123
662   La Fono de Internacia Tago de Gepatra Lingvo    LEE Jung-kee 2009/02/22 145 7110

    : List   [이전 10개] [1]..[11][12][13][14][15][16] 17 [18][19][20]..[40]   [다음 10개]
Name  Subject  Content  

Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by Webdimall

Warning: Unknown(): Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively. in Unknown on line 0